หมุนเวียนจุดโฟกัส (ภาพนิ่ง/ภาพเคลื่อนไหว)

ภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว

กำหนดว่าจะอนุญาตให้กรอบโฟกัสข้ามจากขอบด้านหนึ่งไปยังอีกด้านหนึ่งเมื่อท่านเลื่อนกรอบโฟกัสหรือไม่ ฟังก์ชั่นนี้มีประโยชน์เมื่อท่านต้องการย้ายกรอบโฟกัสจากขอบด้านหนึ่งไปยังอีกด้านหนึ่งอย่างรวดเร็ว

ฟังก์ชั่นนี้สามารถใช้ได้เมื่อเลือกการตั้งค่าต่อไปนี้สำหรับ [บริเวณปรับโฟกัส]

 • [โซน]
 • [จุด: S]/[จุด: M]/[จุด: L]
 • [จุดขยาย]
 • [ติดตาม: โซน]
 • [ติดตาม: จุด S]/[ติดตาม: จุด M]/[ติดตาม: จุด L]
 • [ติดตาม: จุดขยาย]

 1. MENU (โฟกัส) → [บริเวณปรับโฟกัส][หมุนเวียนจุดโฟกัส] → ค่าที่ต้องการ

  เมื่อเลือก [หมุนเวียน] ไว้:

  ภาพแสดงการเคลื่อนไหวของจุดโฟกัส

รายละเอียดรายการเมนู

ไม่หมุนเวียน:
เคอร์เซอร์ไม่ขยับเมื่อท่านพยายามย้ายกรอบโฟกัสผ่านขอบ
หมุนเวียน:
เคอร์เซอร์เด้งไปยังขอบฝั่งตรงข้ามเมื่อท่านพยายามย้ายกรอบโฟกัสผ่านขอบ

หมายเหตุ

 • แม้เมื่อท่านตั้งค่า [หมุนเวียนจุดโฟกัส] ไปที่ [หมุนเวียน] กรอบโฟกัสจะไม่เคลื่อนไหวในแนวทแยงมุม