แสดงเมนูของฉันก่อน

ภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว

ท่านสามารถตั้งค่า เมนูของฉัน ให้ปรากฏเป็นอย่างแรกเมื่อกดปุ่ม MENU

  1. MENU → (เมนูของฉัน) → [ตั้งค่าเมนูของฉัน][แสดงเมนูของฉันก่อน] → ค่าที่ต้องการ

รายละเอียดรายการเมนู

เปิด:
เมนูของฉัน ปรากฏเป็นอย่างแรกเมื่อกดปุ่ม MENU
ปิด:
เมนูที่แสดงล่าสุดจะปรากฏขึ้นเมื่อท่านกดปุ่ม MENU