การถ่ายด้วยขนาดAPS-C S35 (Super 35mm) (ภาพนิ่ง/ภาพเคลื่อนไหว)

ภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว

ตั้งค่าว่าจะบันทึกด้วยมุมมองภาพ APS-C สำหรับภาพนิ่งและด้วยมุมมองภาพเทียบเท่า Super 35 มม. สำหรับภาพเคลื่อนไหวหรือไม่ หากท่านเลือก [เปิด] หรือ [อัตโนมัติ] ท่านสามารถใช้เลนส์สำหรับขนาด APS-C โดยเฉพาะกับผลิตภัณฑ์นี้ได้

  1. MENU (การถ่ายภาพ) → [คุณภาพของภาพ][ การถ่ายภาพ] → ค่าที่ต้องการ

รายละเอียดรายการเมนู

เปิด:
บันทึกด้วยขนาดเทียบเท่า APS-C หรือขนาดเทียบเท่า Super 35mm
เมื่อเลือก [เปิด] จะได้มุมรับภาพประมาณ 1.5 เท่าของความยาวโฟกัสที่ระบุบนเลนส์
อัตโนมัติ:
ตั้งขอบเขตการถ่ายภาพโดยอัตโนมัติตามชนิดของเลนส์
ปิด:
ถ่ายภาพด้วยเซ็นเซอร์ภาพฟูลเฟรมขนาด 35 มม. เสมอ

หมายเหตุ

  • เมื่อใส่เลนส์ที่สนับสนุน APS-C และตั้งค่า [ การถ่ายภาพ] ไปที่ [ปิด] ท่านอาจไม่ได้ภาพถ่ายที่ดีที่สุด ตัวอย่างเช่น ขอบภาพอาจมืดลง
  • เมื่อตั้งค่า [ การถ่ายภาพ] ไว้ที่ [เปิด] มุมมองภาพจะเหมือนกับเมื่อถ่ายภาพด้วยเซ็นเซอร์ภาพขนาด APS-C
  • เมื่อถ่ายภาพเคลื่อนไหวระดับ 4K [ การถ่ายภาพ] จะถูกปิดใช้งาน และจะเป็น [ปิด] เสมอ