การใส่ชุดด้ามจับ XLR (ที่ให้มาด้วย)

การใส่ชุดด้ามจับ XLR ช่วยให้ท่านสามารถใช้ฟังก์ชั่นต่างๆ ของอะแดปเตอร์ XLR ได้

  1. ถอดฝาแท่นเสียบ จากนั้นติดชุดด้ามจับ XLR เข้ากับแท่นเสียบ Multi Interface

  2. ขันสกรูให้แน่นทั้งสองด้านโดยใช้เหรียญ ฯลฯ

การใส่แท่นเสียบอุปกรณ์เสริม

  1. ถอดสกรูสี่ตัวออกจากชุดด้ามจับ XLR
  2. ใส่แท่นเสียบอุปกรณ์เสริมโดยให้ส่วนที่ยื่นออกมาตรงกับร่องในเมาท์แท่นเสียบอุปกรณ์เสริม จากนั้นยึดเข้ากับเมาท์ด้วยสกรูสี่ตัว
    • ใช้สกรูที่ให้มากับชุดแท่นเสียบอุปกรณ์เสริม
    • ใส่แผ่นปิดแท่นเสียบอุปกรณ์เสริมตามทิศทางที่แสดงในรูปตามเครื่องหมายลูกศรบนแผ่นปิด หากท่านฝืนใส่ในทิศทางตรงข้าม แผ่นปิดอาจได้รับความเสียหาย

หมายเหตุ

  • ปิดกล้องก่อนจะทำการใส่/ถอดด้ามจับ
  • เมื่อใส่ด้ามจับเข้ากับกล้องแล้ว ให้ขันสกรูสองตัวยึดด้ามจับให้แน่นหนา การใช้ด้ามจับโดยไม่ได้ขันสกรูยึดด้ามจับอาจทำให้ขั้วต่อแท่นเสียบ Multi Interface เสียหายหรือทำให้กล้องร่วงหลุด