ตั้งที่ต่างภาพนิ่ง/เคลื่อน

ภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว

ท่านสามารถเลือกได้ว่าจะใช้การตั้งค่าสำหรับแต่ละรายการในการถ่ายภาพนิ่งและการบันทึกภาพเคลื่อนไหวร่วมกันหรือแยกจากกัน

 1. MENU (ตั้งค่า) → [กำหนดใช้งานเอง] → เลือก [ตั้งที่ต่างภาพนิ่ง/เคลื่อน]

  หน้าจอคำแนะนำการใช้งานจะปรากฏขึ้น เลือก [ตกลง] เพื่อแสดงหน้าจอการตั้งค่า

 2. เพิ่มเครื่องหมายถูกที่รายการที่ท่านต้องการตั้งค่าแยกจากกันสำหรับภาพนิ่งและการบันทึกภาพเคลื่อนไหว จากนั้นเลือก [ตกลง]
  • ท่านสามารถกำหนดรายการต่อไปนี้แยกกันได้สำหรับการถ่ายภาพนิ่งและการบันทึกภาพเคลื่อนไหว
   • ค่ารูรับแสง
   • ความเร็วชัตเตอร์
   • ISO
   • ชดเชยแสง
   • โหมดวัดแสง
   • สมดุลย์แสงสีขาว
   • โปรไฟล์ภาพ
   • โหมดโฟกัส

คำแนะนำ

 • เมื่อท่านสลับจากการตั้งค่าที่ใช้ร่วมกันเป็นการตั้งค่าแยกกันโดยใช้ [ตั้งที่ต่างภาพนิ่ง/เคลื่อน] การตั้งค่าปัจจุบันจะถูกนำไปใช้ทั้งกับการถ่ายภาพนิ่งและการบันทึกภาพเคลื่อนไหว อย่างไรก็ตาม การตั้งค่าสมดุลแสงสีขาวแบบกำหนดเองจะนำไปใช้กับการถ่ายภาพนิ่งเท่านั้น
 • เมื่อท่านสลับจากการตั้งค่าแยกกันเป็นการตั้งค่าที่ใช้ร่วมกันโดยใช้ [ตั้งที่ต่างภาพนิ่ง/เคลื่อน] ค่าที่ตั้งไว้สำหรับรายการต่างๆ จะกลับไปเป็นค่าเริ่มต้น ยกเว้นค่าที่ตั้งไว้สำหรับการถ่ายภาพนิ่ง ซึ่งจะนำไปใช้กับค่ารูรับแสง ความเร็วชัตเตอร์ และสมดุลแสงสีขาวที่กำหนดเอง