สัญญาณเสียง

เลือกว่าจะให้ผลิตภัณฑ์ส่งเสียงหรือไม่

  1. MENU (ตั้งค่า) → [ตัวเลือกเสียง][สัญญาณเสียง] → ค่าที่ต้องการ

รายละเอียดรายการเมนู

เปิด:
เสียงจะดังขึ้น เช่น เมื่อปรับโฟกัสได้สำเร็จโดยกดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่ง เป็นต้น
ปิด:
ไม่มีเสียง

คำแนะนำ

  • เมื่อตั้งค่า [โหมดไร้เสียง] เป็น [เปิด], [สัญญาณเสียง] จะถูกล็อคไว้ที่ [ปิด]

หมายเหตุ

  • ถ้าตั้งค่า [โหมดโฟกัส] ไว้ที่ [AF ต่อเนื่อง] กล้องจะไม่ส่งเสียงบีปขณะโฟกัสไปยังวัตถุ