ปริมาณเคลื่อนที่ AF (ภาพนิ่ง/ภาพเคลื่อนไหว)

ภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว

กำหนดระยะในการเลื่อนกรอบโฟกัสเมื่อตั้งค่า [บริเวณปรับโฟกัส] เป็น [จุด] เป็นต้น ท่านสามารถเลื่อนกรอบโฟกัสอย่างรวดเร็วด้วยการเพิ่มระยะ เช่น ในกรณีที่วัตถุกำลังเคลื่อนไหวมาก

 1. MENU (โฟกัส) → [บริเวณปรับโฟกัส][ปริมาณเคลื่อนที่ AF] → ค่าที่ต้องการ

รายละเอียดรายการเมนู

ปกติ:
กรอบโฟกัสจะเลื่อนตามระยะมาตรฐาน
มาก:
กรอบโฟกัสจะเลื่อนเป็นระยะทางมากขึ้นในแต่ละครั้ง เมื่อเทียบกับการเลือก [ปกติ]

คำแนะนำ

 • เมื่อกำหนด [สลับเลื่อนเฟรม AF ค้าง] ให้กับคีย์ที่ต้องการโดยใช้ [ตั้งค่าคีย์กำหนดเอง] หรือ [ตั้งค่าคีย์กำหนดเอง] การตั้งค่า [ปริมาณเคลื่อนที่ AF] จะเปลี่ยนแปลงชั่วคราวขณะที่กดคีย์นั้นๆ
 • หากได้กำหนดฟังก์ชั่นอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ให้กับปุ่มควบคุมโดยใช้ [ตั้งค่าคีย์กำหนดเอง] หรือ [ตั้งค่าคีย์กำหนดเอง] ท่านสามารถเลื่อนกรอบโฟกัสเป็นระยะที่กำหนดไว้สำหรับแต่ละฟังก์ชั่น โดยไม่ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าสำหรับ [ปริมาณเคลื่อนที่ AF].
  • [เลื่อนเฟรม AF : มาก]
  • [เลื่อนเฟรม AF : มาก]
  • [เลื่อนเฟรม AF : ปกติ]
  • [เลื่อนเฟรม AF : ปกติ]
 • หากได้กำหนดฟังก์ชั่นอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ให้กับปุ่มหมุนด้านหน้า/ด้านหลังหรือปุ่มควบคุม โดยใช้ [การตั้งค่าปุ่มหมุนฉัน] ท่านสามารถเลื่อนกรอบโฟกัสเป็นระยะที่กำหนดไว้สำหรับแต่ละฟังก์ชั่น โดยไม่ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าสำหรับ [ปริมาณเคลื่อนที่ AF]
  • [เลื่อนเฟรม AF : มาก]
  • [เลื่อนเฟรม AF : มาก]
  • [เลื่อนเฟรม AF : ปกติ]
  • [เลื่อนเฟรม AF : ปกติ]