การโฟกัสด้วยการสั่งงานแบบสัมผัส (โฟกัสโดยแตะจอ)

ภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว

[โฟกัสโดยแตะจอ] ช่วยให้ท่านระบุตำแหน่งที่ต้องการโฟกัสโดยใช้การใช้งานแบบสัมผัส เลือก MENU(ตั้งค่า) → [ระบบสัมผัส][ระบบสัมผัส][เปิด] ไว้ล่วงหน้า

ฟังก์ชั่นนี้จะสามารถใช้ได้เฉพาะเมื่อตั้งค่า [บริเวณปรับโฟกัส] เป็นพารามิเตอร์อย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

 • [กว้าง]
 • [โซน]
 • [กำหนดกลางภาพ]
 • [ติดตาม: กว้าง]
 • [ติดตาม: โซน]
 • [ติดตาม: กำหนดเป็นกลางภาพ]

 1. MENU (ตั้งค่า) → [ระบบสัมผัส][ฟังก์ชั่นสัมผัสถ่ายภาพ][โฟกัสโดยแตะจอ]

การระบุตำแหน่งที่ต้องการโฟกัสในโหมดภาพนิ่ง

เมื่อทำการโฟกัสอัตโนมัติ ท่านสามารถกำหนดตำแหน่งที่ท่านต้องการโฟกัสได้โดยการสั่งงานด้วยการสัมผัส หลังจากแตะจอภาพและระบุตำแหน่ง ให้กดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่งเพื่อโฟกัส

 1. แตะที่จอภาพ
  • แตะวัตถุที่จะโฟกัส
  • หากต้องการยกเลิกการโฟกัสด้วยการทำงานแบบสัมผัส ให้แตะไอคอน (ยกเลิกการโฟกัสด้วยการสัมผัส) หรือกดที่ตรงกลางปุ่มควบคุม
 2. กดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่งเพื่อปรับโฟกัส
  • กดปุ่มชัตเตอร์ลงจนสุด เพื่อถ่ายภาพ

การกำหนดตำแหน่งที่ท่านต้องการโฟกัสในโหมดการบันทึกภาพเคลื่อนไหว

กล้องจะโฟกัสไปที่วัตถุที่แตะ

 1. แตะวัตถุที่ต้องการโฟกัสก่อนหรือในขณะบันทึกภาพ
  • เมื่อตั้งค่า [โหมดโฟกัส] เป็น [AF ต่อเนื่อง] โหมดโฟกัสจะเปลี่ยนเป็นการโฟกัสด้วยตัวเองชั่วคราว และจะสามารถปรับโฟกัสได้โดยใช้วงแหวนปรับโฟกัส (โฟกัสเฉพาะจุด)
  • หากต้องการยกเลิกการโฟกัสเฉพาะจุด ให้แตะไอคอน (ยกเลิกการโฟกัสด้วยการสัมผัส) หรือกดที่ตรงกลางปุ่มควบคุม
  • เมื่อตั้งค่า [โหมดโฟกัส] เป็น [โฟกัสด้วยตัวเอง] โหมดโฟกัสจะเปลี่ยนเป็น [AF ต่อเนื่อง] เป็นการชั่วคราว เมื่อพื้นที่ที่แตะเข้าโฟกัส โหมดโฟกัสจะกลับไปเป็นการโฟกัสด้วยตัวเอง

คำแนะนำ

 • นอกจากฟังก์ชั่นการโฟกัสแบบสัมผัสแล้ว ยังสามารถใช้งานการทำงานแบบสัมผัสในลักษณะต่อไปนี้ได้อีกด้วย
  • กรอบโฟกัสสำหรับ [จุด] และ [จุดขยาย] สามารถย้ายได้โดยการลาก
  • เมื่อถ่ายภาพนิ่งในโหมดโฟกัสด้วยตัวเอง จะสามารถใช้ฟังก์ชั่นขยายโฟกัสได้โดยแตะสองครั้งที่จอภาพ

หมายเหตุ

 • ฟังก์ชั่นการโฟกัสแบบสัมผัสจะใช้งานไม่ได้ในกรณีต่อไปนี้
  • เมื่อถ่ายภาพนิ่งในโหมดโฟกัสด้วยตัวเอง
  • เมื่อใช้งานซูมดิจิตอล
  • เมื่อใช้ LA-EA4 หรือ LA-EA5