โหมดขับเคลื่อน

ภาพนิ่ง

เลือกโหมดที่เหมาะสำหรับวัตถุ เช่น การถ่ายเดี่ยว การถ่ายต่อเนื่อง หรือการถ่ายคร่อม

  1. MENU(การถ่ายภาพ) → [โหมดขับเคลื่อน][โหมดขับเคลื่อน] → ค่าที่ต้องการ

รายละเอียดรายการเมนู

ถ่ายภาพเดี่ยว:
โหมดถ่ายภาพปกติ
ถ่ายภาพต่อเนื่อง:
ถ่ายภาพอย่างต่อเนื่องขณะที่ท่านกดปุ่มชัตเตอร์ลงค้างไว้
ตั้งเวลา(ครั้งเดียว) :
ถ่ายภาพโดยใช้ระบบตั้งเวลาหลังจากเวลาผ่านไปครบตามจำนวนวินาทีที่กำหนดไว้นับตั้งแต่ที่กดปุ่มชัตเตอร์
ตั้งเวลา (ต่อเนื่อง):
ถ่ายภาพตามจำนวนที่กำหนดไว้โดยใช้ระบบตั้งเวลาหลังจากเวลาผ่านไปครบตามจำนวนวินาทีที่กำหนดไว้นับตั้งแต่ที่กดปุ่มชัตเตอร์
คร่อมต่อเนื่อง:
ถ่ายภาพหลายภาพขณะกดปุ่มชัตเตอร์ค้างไว้ โดยแต่ละภาพมีระดับแสงต่างกัน
คร่อมทีละภาพ:
ถ่ายภาพเท่าจำนวนที่ระบุ ทีละภาพ โดยแต่ละภาพมีระดับแสงต่างกัน
คร่อมสมดุลย์สีขาว:
ถ่ายภาพทั้งหมดสามภาพ โดยให้แต่ละภาพมีโทนสีต่างกันตามการตั้งค่าที่เลือกไว้สำหรับสมดุลแสงสีขาว อุณหภูมิสี และฟิลเตอร์สี
คร่อม DRO:
ถ่ายภาพทั้งหมดสามภาพ โดยให้แต่ละภาพมีระดับตัวปรับช่วงไดนามิกต่างกัน