แบบเส้นตาราง (ภาพนิ่ง/ภาพเคลื่อนไหว)

ภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว

ตั้งค่าชนิดเส้นตารางที่แสดง เส้นตารางจะช่วยท่านในการจัดองค์ประกอบของภาพ

  1. MENU (การถ่ายภาพ) → [แสดงการถ่ายภาพ][แบบเส้นตาราง] → ค่าที่ต้องการ

รายละเอียดรายการเมนู

เส้นกฎสามส่วน:
วางวัตถุไว้ใกล้กับหนึ่งในเส้นตารางที่แบ่งภาพออกเป็นสามส่วน เพื่อให้ภาพมีองค์ประกอบที่สมดุล
ตารางสี่เหลี่ยม:
ตารางสี่เหลี่ยมจัตุรัสช่วยให้ตรวจสอบแนวระดับขององค์ประกอบในภาพได้ง่ายขึ้น ซึ่งจะมีประโยชน์สำหรับประเมินองค์ประกอบภาพเมื่อถ่ายภาพวิว ภาพระยะใกล้ หรือเมื่อทำการสแกนด้วยกล้อง
สี่เหลี่ยม+ ทแยงมุม:
วางวัตถุบนเส้นแนวทะแยง เพื่อแสดงความรู้สึกฮึกเหิมและมีพลัง

คำแนะนำ

  • ถ้าท่านกำหนด [แบบเส้นตาราง] ให้กับคีย์ที่ต้องการโดยใช้ [ตั้งค่าคีย์กำหนดเอง] หรือ [ตั้งค่าคีย์กำหนดเอง] ท่านจะสามารถเปลี่ยนชนิดของเส้นตารางในแต่ละครั้งที่ท่านกดปุ่มที่กำหนดไว้