ตั้งค่าแสดง Live View

ภาพนิ่ง

กำหนดว่าจะแสดงหรือไม่แสดงภาพที่ถูกเปลี่ยนแปลงอันเป็นผลจากการปรับการชดเชยแสง สมดุลแสงสีขาว [สร้างสรรค์ลุค] ฯลฯ บนหน้าจอ

 1. MENU (การถ่ายภาพ) → [แสดงการถ่ายภาพ][ตั้งค่าแสดง Live View] → รายการตั้งค่าที่ต้องการ

รายละเอียดรายการเมนู

แสดง Live View:
กำหนดว่าจะแสดงการตั้งค่าการถ่ายทั้งหมดบนจอภาพและแสดง Live View ในลักษณะที่ใกล้เคียงกับภาพที่จะถ่ายได้หรือไม่เมื่อการตั้งค่าถูกนำมาใช้ หรือจะแสดง Live View โดยไม่แสดงการตั้งค่าดังกล่าวหรือไม่ ([การตั้งค่าเอฟเฟ็ค เปิด] / [การตั้งค่าเอฟเฟ็ค ปิด])
ถ้าท่านเลือก [การตั้งค่าเอฟเฟ็ค ปิด] ท่านจะสามารถตรวจสอบองค์ประกอบภาพได้อย่างง่ายดาย แม้ในกรณีที่ถ่ายโดยใช้องค์ประกอบภาพที่แสดงใน Live View
เอฟเฟ็คแสง:
กำหนดว่าจะแสดง Live View โดยใช้การแก้ไขอัตโนมัติ โดยใช้ค่าระดับแสงจากแฟลชหรือไม่ เมื่อตั้งค่า [แสดง Live View] เป็น [การตั้งค่าเอฟเฟ็ค เปิด] ([ตั้งค่าแสง & แฟลช] / [ตั้งค่าระดับแสงเท่านั้น])
เมื่อใช้แฟลชในการถ่ายภาพบุคคล ให้เลือก [ตั้งค่าระดับแสงเท่านั้น] เพื่อตั้งค่าระดับแสงด้วยตนเองตามสภาพแสงโดยรอบ
จำกัดเร็วต่ำเฟรมเรท:
กำหนดว่าจะควบคุมอัตราเฟรมของ Live View ไม่ให้ช้าเกินไปหรือไม่ ([เปิด] / [ปิด])
ถ้าท่านเลือก [เปิด] อัตราเฟรมของ Live View จะไม่ช้าแม้ในกรณีที่ถ่ายในที่แสงน้อย แต่ภาพของ Live View อาจมืด

คำแนะนำ

 • เมื่อใช้งานแฟลชของผู้ผลิตอื่น เช่น แฟลชสตูดิโอ การแสดงภาพ Live View อาจจะมืดสำหรับค่าความเร็วชัตเตอร์บางค่า เมื่อตั้งค่า [แสดง Live View] ไว้ที่ [การตั้งค่าเอฟเฟ็ค ปิด] Live View จะแสดงภาพให้สว่างเพื่อที่ท่านจะได้ตรวจสอบองค์ประกอบภาพได้โดยง่าย
 • ถ้าท่านเลือก [การตั้งค่าเอฟเฟ็ค ปิด] การแสดง Live View จะใช้ความสว่างที่เหมาะสมเสมอ แม้ในโหมด [ปรับระดับแสงเอง]
 • เมื่อเลือก [การตั้งค่าเอฟเฟ็ค ปิด] ไอคอน (VIEW) จะแสดงบนหน้าจอ Live View

หมายเหตุ

 • [เอฟเฟ็คแสง] จะส่งผลเฉพาะเมื่อใช้แฟลชที่ผลิตโดย Sony เท่านั้น
 • ไม่สามารถตั้งค่า [แสดง Live View] ไปที่ [การตั้งค่าเอฟเฟ็ค ปิด] ในโหมดถ่ายภาพต่อไปนี้:
  • [อัตโนมัติอัจฉริยะ]
  • [ภาพเคลื่อนไหว]
  • [สโลและควิกโมชั่น]
 • เมื่อตั้ง [แสดง Live View] ไว้ที่ [การตั้งค่าเอฟเฟ็ค ปิด] ความสว่างของภาพที่ถ่ายจะไม่เท่ากันกับภาพที่แสดงด้วย Live View