อายุการใช้งานแบตเตอรี่และจำนวนภาพที่บันทึกได้

จำนวนภาพที่บันทึกได้เมื่อถ่ายภาพนิ่ง

ประมาณ 580 ภาพ


อายุการใช้งานแบตเตอรี่เมื่อถ่ายภาพเคลื่อนไหว

การถ่ายภาพจริงที่เป็นภาพเคลื่อนไหว ประมาณ 95 นาที
การถ่ายภาพต่อเนื่องที่เป็นภาพเคลื่อนไหว ประมาณ 135 นาที
 • อายุการใช้งานแบตเตอรี่และจำนวนภาพที่สามารถบันทึกได้ข้างต้นเป็นค่าโดยประมาณสำหรับกรณีที่ชาร์จแบตเตอรี่จนเต็ม อายุการใช้งานแบตเตอรี่และจำนวนภาพอาจลดลงตามเงื่อนไขการใช้งาน
 • อายุการใช้งานแบตเตอรี่และจำนวนภาพที่สามารถบันทึกได้เป็นการประมาณค่าจากการถ่ายภาพตามการตั้งค่าเริ่มต้นภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้
  • ใช้งานแบตเตอรี่ในอุณหภูมิแวดล้อม 25 °C
  • การใช้การ์ดหน่วยความจำ Sony CFexpress Type A (แยกจำหน่าย)
  • ใช้เลนส์ FE 28-70mm F3.5-5.6 OSS (แยกจำหน่าย)
 • จำนวนภาพนิ่งที่บันทึกได้เป็นไปตามมาตรฐานของ CIPA โดยถ่ายภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้:
  (CIPA: Camera & Imaging Products Association)
  • ถ่ายหนึ่งภาพทุกๆ 30 วินาที
  • เปิดและปิดสวิตช์กล้องหนึ่งครั้งเมื่อถ่ายภาพทุกสิบครั้ง
 • จำนวนนาทีที่บันทึกภาพเคลื่อนไหวได้เป็นไปตามมาตรฐาน CIPA สำหรับการถ่ายภาพภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้:
  • คุณภาพของภาพถูกตั้งไว้ที่ XAVC S HD 60p 50M /50p 50M 4:2:0 8bit
  • การถ่ายภาพจริง (ภาพเคลื่อนไหว): อายุการใช้งานแบตเตอรี่ขึ้นอยู่กับการถ่ายภาพ การซูม การอยู่ในสถานะพร้อมถ่ายภาพ การเปิด/ปิด ฯลฯ ซ้ำๆ กันหลายครั้ง
  • การถ่ายภาพต่อเนื่อง (ภาพเคลื่อนไหว): ไม่มีการดำเนินการอื่นนอกจากการเริ่มและหยุดถ่ายภาพ