การอัดเสียง

ภาพเคลื่อนไหว

ตั้งค่าว่าต้องการบันทึกเสียงขณะถ่ายภาพเคลื่อนไหวหรือไม่ เลือก [ปิด] เพื่อป้องกันการบันทึกเสียงการทำงานของกล้องและเลนส์

  1. MENU (การถ่ายภาพ) → [การอัดเสียง][การอัดเสียง] → ค่าที่ต้องการ

รายละเอียดรายการเมนู

เปิด:
บันทึกเสียง
ปิด:
ไม่บันทึกเสียง