การคัดลอกภาพจากการ์ดหน่วยความจำหนึ่งไปยังอีกชุดหนึ่ง (คัดลอก)

ท่านสามารถคัดลอกภาพจากการ์ดหน่วยความจำในช่องเสียบที่เลือกไว้โดยใช้ [เลือกสื่อสำหรับเล่น] ไปยังการ์ดหน่วยความจำในช่องเสียบอีกช่องหนึ่ง

  1. MENU (เล่น) → [แก้ไข] → [คัดลอก]
    เนื้อหาทั้งหมดที่ระบุวันที่วันเดียวกันหรืออยู่ในโฟลเดอร์ที่กำลังแสดงอยู่ในขณะนั้นจะถูกคัดลอกไปยังการ์ดหน่วยความจำในช่องเสียบช่องอื่น

คำแนะนำ

  • ท่านสามารถเลือกประเภทของภาพที่ต้องการแสดงได้โดยการเลือก MENU (เล่น) → [เป้าหมายที่เล่น][โหมดดูภาพ]

หมายเหตุ

  • หากคัดลอกภาพในกลุ่ม ภาพที่คัดลอกจะไม่แสดงเป็นกลุ่มในการ์ดหน่วยความจำปลายทาง
  • หากคัดลอกภาพที่ป้องกันไว้ การป้องกันนั้นจะถูกยกเลิกในการ์ดหน่วยความจำปลายทาง
  • การคัดลอกภาพจำนวนมาก อาจต้องใช้เวลานาน ใช้แบตเตอรี่ที่ชาร์จมาอย่างเพียงพอ
  • ในการคัดลอกภาพเคลื่อนไหว การ์ดหน่วยความจำปลายทางจะต้องรองรับรูปแบบการบันทึกของภาพเคลื่อนไหวดังกล่าวด้วย ถ้าไม่สามารถคัดลอกภาพเคลื่อนไหวได้ จะมีข้อความแสดงขึ้นบนจอภาพของกล้อง