คุณภาพ JPEG/คุณภาพ HEIF

ภาพนิ่ง

เลือกคุณภาพของภาพเมื่อบันทึกภาพเป็น JPEG หรือ HEIF

  1. MENU (การถ่ายภาพ) → [คุณภาพของภาพ][คุณภาพ JPEG]/[คุณภาพ HEIF] → ค่าที่ต้องการ

รายละเอียดรายการเมนู

ละเอียดมาก/ละเอียด/ปกติ:
เนื่องจากอัตราการบีบอัดข้อมูลจะเพิ่มขึ้นจาก [ละเอียดมาก] เป็น [ละเอียด] เป็น [ปกติ] ขนาดของไฟล์จะลดลงตามลำดับเดียวกัน ทำให้สามารถบันทึกไฟล์ได้จำนวนมากกว่าในการ์ดหน่วยความจำหนึ่งอัน แต่คุณภาพของภาพจะด้อยกว่า