จำนวนภาพที่บันทึกได้

เมื่อท่านใส่การ์ดหน่วยความจำในกล้องแล้วเปิดกล้อง จำนวนภาพที่สามารถบันทึกได้ (ถ้าท่านถ่ายภาพต่อเนื่องโดยใช้การตั้งค่าปัจจุบัน) จะปรากฏในหน้าจอ

หมายเหตุ

  • หาก “0” (จำนวนภาพที่บันทึกได้) กะพริบเป็นสีส้ม แสดงว่าการ์ดหน่วยความจำนั้นเต็ม เปลี่ยนการ์ดหน่วยความจำเป็นอันใหม่ หรือลบภาพออกจากการ์ดหน่วยความจำปัจจุบัน
  • หาก “NO CARD” กะพริบเป็นสีส้ม แสดงว่าไม่ได้ใส่การ์ดหน่วยความจำ ใส่การ์ดหน่วยความจำ
  • ถ้าไอคอน (เตือน) หรือไอคอน (ผิดปกติ) แสดงขึ้น แสดงว่ามีความผิดปกติเกี่ยวกับการ์ดหน่วยความ ให้เปลี่ยนการ์ดหน่วยความจำ

จำนวนภาพที่สามารถบันทึกได้ในการ์ดหน่วยความจำ

ตารางด้านล่างแสดงจำนวนภาพโดยประมาณที่สามารถบันทึกได้ในการ์ดหน่วยความจำที่ฟอร์แมตด้วยกล้องนี้

จำนวนที่แสดงจะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขต่อไปนี้:

  • ใช้การ์ดหน่วยความจำของ Sony
  • [อัตราส่วนภาพ] เป็น [3:2] และ [ขนาดภาพ JPEG]/[ขนาดภาพ HEIF] เป็น [L: 12M] *1


ค่าอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมในการถ่ายภาพและประเภทของการ์ดหน่วยความจำที่ใช้

(หน่วย: ภาพ)

คุณภาพ JPEG/คุณภาพ HEIF/ รูปแบบไฟล์ การ์ดหน่วยความจำ SD การ์ดหน่วยความจำ CFexpress Type A
64GB 128GB 80GB 160GB
JPEG ปกติ 15000 30000 17000 35000
JPEG ละเอียด 11000 22000 12000 25000
JPEG ละเอียดมาก 6000 12000 7000 14000
HEIF ปกติ 21000 43000 25000 48000
HEIF ละเอียด 16000 33000 19000 38000
HEIF ละเอียดมาก 12000 24000 13000 28000
RAW & JPEG (RAW แบบบีบอัดข้อมูล)*2 2600 5300 3000 6100
RAW & HEIF (RAW แบบบีบอัดข้อมูล)*2 2800 5700 3300 6700
RAW (RAW แบบบีบอัดข้อมูล) 3500 7000 4100 8100
RAW & JPEG (RAW แบบไม่บีบอัดข้อมูล)*2 1600 3200 1800 3800
RAW & HEIF (RAW แบบไม่บีบอัดข้อมูล)*2 1700 3400 1900 4000
RAW (RAW แบบไม่บีบอัดข้อมูล) 1900 3800 2200 4400

*1เมื่อตั้งค่า [อัตราส่วนภาพ] เป็นอย่างอื่นที่ไม่ใช่ [3:2] ท่านสามารถบันทึกภาพได้มากกว่าจำนวนที่แสดงในตารางข้างต้น (ยกเว้นเมื่อเลือก [RAW])

*2คุณภาพของภาพ JPEG เมื่อเลือก [RAW & JPEG]: [ละเอียด]
คุณภาพของภาพ HEIF เมื่อเลือก [RAW & HEIF]: [ละเอียด]

หมายเหตุ

  • แม้ว่าจำนวนภาพที่สามารถบันทึกได้จะมากกว่า 9,999 ภาพ แต่ตัวเลข “9999” ก็จะปรากฏขึ้น