ฟังก์ชั่นสัมผัสถ่ายภาพ

ภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว

ตั้งค่าการใช้งานที่เปิดใช้โดยการแตะหน้าจอระหว่างถ่ายภาพ

  1. MENU (ตั้งค่า) → [ระบบสัมผัส][ฟังก์ชั่นสัมผัสถ่ายภาพ] → ค่าที่ต้องการ

รายละเอียดรายการเมนู

โฟกัสโดยแตะจอ:
ตำแหน่งโฟกัสจะถูกตั้งค่าโดยการแตะหน้าจอระหว่างถ่ายภาพ
ติดตามโดยแตะจอ:
วัตถุจะถูกเลือกและเริ่มติดตามโดยการแตะหน้าจอระหว่างถ่ายภาพ
ปิด:
ปิดใช้การสั่งงานด้วยการสัมผัสระหว่างถ่ายภาพ

คำแนะนำ

  • ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าสำหรับ [ฟังก์ชั่นสัมผัสถ่ายภาพ] ได้โดยการแตะที่ // (ไอคอนฟังก์ชั่นสัมผัส) ในหน้าจอถ่ายภาพ