ชุดด้ามจับ XLR

ส่วนต่างๆ ของตัวกล้อง

ภาพแสดงชิ้นส่วนของชุดด้ามจับ XLR

 1. ที่ยึดไมโครโฟน
 2. ที่ยึดสาย
 3. สกรูยึด
 4. ฐาน Multi Interface


สวิตช์และปุ่มหมุน

ภาพแสดงสวิตช์และปุ่มหมุนของชุดด้ามจับ XLR

 1. สวิตช์ ATT (INPUT1)

  เลือกระดับสัญญาณเข้ามาตรฐานของขั้วต่อ INPUT1 การตั้งค่าสวิตช์นี้จะทำงานเมื่อสวิตช์ INPUT1 (LINE/MIC/MIC+48V) ถูกตั้งค่าไว้ที่ “MIC” หรือ “MIC+48V”

 2. สวิตช์ INPUT1 (LINE/MIC/MIC+48V)

  เลือกตัวเลือกที่เหมาะสมกับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับขั้วต่อ INPUT1

 3. สวิตช์ ATT (INPUT2)

  เลือกระดับสัญญาณเข้ามาตรฐานของขั้วต่อ INPUT2 การตั้งค่าสวิตช์นี้จะทำงานเมื่อสวิตช์ INPUT2 (LINE/MIC/MIC+48V) ถูกตั้งค่าไว้ที่ “MIC” หรือ “MIC+48V”

 4. สวิตช์ INPUT2 (LINE/MIC/MIC+48V)

  เลือกตัวเลือกที่เหมาะสมกับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับขั้วต่อ INPUT2

 5. สวิตช์ LOW CUT (INPUT1)

  ใช้สวิตช์นี้ลดเสียงรบกวนที่ไม่พึงประสงค์โดยการลดองค์ประกอบความถี่ต่ำของสัญญาณเสียงเข้าจากขั้วต่อ INPUT1

 6. สวิตช์ AUTO/MAN (INPUT3)

  เลือกวิธี (อัตโนมัติ/ด้วยตนเอง) สำหรับการปรับระดับเสียงของสัญญาณเสียงเข้าจากขั้วต่อ INPUT3

 7. สวิตช์ AUTO/MAN (INPUT1)

  เลือกวิธี (อัตโนมัติ/ด้วยตนเอง) สำหรับการปรับระดับเสียงของสัญญาณเสียงเข้าจากขั้วต่อ INPUT1

 8. ปุ่มหมุน AUDIO LEVEL (INPUT1)

  ปรับระดับเสียงที่บันทึกของสัญญาณเสียงเข้าจากขั้วต่อ INPUT1

 9. สวิตช์ AUTO/MAN/LINK (INPUT2)

  เลือกวิธี (อัตโนมัติ/ด้วยตนเอง/เชื่อมโยง INPUT1) สำหรับการปรับระดับเสียงของสัญญาณเสียงเข้าจากขั้วต่อ INPUT2

 10. ปุ่มหมุน AUDIO LEVEL (INPUT2)

  ปรับระดับเสียงที่บันทึกของสัญญาณเสียงเข้าจากขั้วต่อ INPUT2

 11. สวิตช์ LOW CUT (INPUT2)

  ใช้สวิตช์นี้ลดเสียงรบกวนที่ไม่พึงประสงค์โดยการลดองค์ประกอบความถี่ต่ำของสัญญาณเสียงเข้าจากขั้วต่อ INPUT2

 12. ปุ่มหมุน AUDIO LEVEL (INPUT3)

  ปรับระดับเสียงที่บันทึกของสัญญาณเสียงเข้าจากขั้วต่อ INPUT3

 13. สวิตช์ INPUT SELECT

  เลือกสัญญาณเสียงเข้าสำหรับการบันทึกเสียงไปยังช่องสัญญาณของกล้องที่ติดอยู่

 14. สวิตช์ HANDLE AUDIO

  เปิดใช้งานสัญญาณเสียงเข้าจากอะแดปเตอร์ XLR


พอร์ตและขั้วต่อ

ภาพแสดงช่องต่อของชุดด้ามจับ XLR

 1. ขั้วต่อ INPUT3 (ขั้วต่อมินิสเตอริโอ รองรับไฟเลี้ยงแบบ Plug-in)
 2. ก้านปลด
 3. ขั้วต่อ INPUT2 (XLR/TRS 3 ขา ตัวเมีย รองรับไฟเลี้ยงแบบ Phantom)
 4. ขั้วต่อ INPUT1 (XLR/TRS 3 ขา ตัวเมีย รองรับไฟเลี้ยงแบบ Phantom)
 5. พอร์ต Micro USB

หมายเหตุ

 • อย่าสัมผัสช่องต่อต่างๆ ด้วยมือเปล่า