ความละเอียด HDMI

เมื่อเชื่อมต่อกล้องเข้ากับทีวีหรืออุปกรณ์จอภาพโดยใช้สายสัญญาณ HDMI (แยกจำหน่าย) ท่านจะสามารถเลือกความละเอียดที่จะส่งจากขั้วต่อ HDMI ของกล้องในระหว่างการถ่ายหรือดูภาพนิ่งได้

  1. MENU(ตั้งค่า) → [สัญญาณออกนอก][ความละเอียด HDMI] → ค่าที่ต้องการ

รายละเอียดรายการเมนู

อัตโนมัติ:
กล้องจะตรวจจับความละเอียดของทีวีหรืออุปกรณ์แสดงผลที่เชื่อมต่ออยู่ และกำหนดความละเอียดในการส่งสัญญาณภาพให้สอดคล้องกันโดยอัตโนมัติ
2160p:
ส่งสัญญาณออกที่ระดับ 2160p
1080p:
ส่งสัญญาณออกที่คุณภาพของภาพระดับ HD (1080p)
1080i:
ส่งสัญญาณออกที่คุณภาพของภาพระดับ HD (1080i)

หมายเหตุ

  • หากภาพแสดงอย่างไม่ถูกต้องเมื่อใช้การตั้งค่า [อัตโนมัติ] ให้เลือก [1080i], [1080p] หรือ [2160p] ตามทีวีที่เชื่อมต่ออยู่