ตั้งค่าไฟล์/โฟลเดอร์

กำหนดการตั้งค่าที่เกี่ยวข้องกับชื่อโฟลเดอร์และไฟล์ของภาพนิ่งสำหรับการถ่าย

  1. MENU (การถ่ายภาพ) → [ไฟล์][ตั้งค่าไฟล์/โฟลเดอร์] → ค่าที่ต้องการ

รายละเอียดรายการเมนู

หมายเลขไฟล์:
ท่านสามารถตั้งค่าวิธีกำหนดหมายเลขไฟล์ให้กับภาพนิ่ง
[ต่อเนื่อง]: ไม่รีเซ็ตหมายเลขไฟล์สำหรับแต่ละโฟลเดอร์
[เริ่มใหม่]: รีเซ็ตหมายเลขไฟล์สำหรับแต่ละโฟลเดอร์
ตั้งค่าชื่อไฟล์:
ท่านสามารถระบุอักขระสามตัวแรกของชื่อไฟล์
ชื่อโฟลเดอร์:
ท่านสามารถตั้งค่าวิธีการกำหนดชื่อโฟลเดอร์
[รูปแบบปกติ]: ตั้งชื่อโฟลเดอร์ตาม “หมายเลขโฟลเดอร์ + MSDCF”
ตัวอย่างเช่น: 100MSDCF
[รูปแบบวันที่]: ตั้งชื่อโฟลเดอร์ตาม “หมายเลขโฟลเดอร์ + ป (ตัวเลขสุดท้ายของปี)/ดด/วว”
ตัวอย่างเช่น: 10010405 (หมายเลขโฟลเดอร์: 100; วันที่: 04/05/2021)

คำแนะนำ

  • การตั้งค่าสำหรับ [หมายเลขไฟล์] และ [ตั้งค่าชื่อไฟล์] จะถูกนำมาใช้ทั้งกับช่องเสียบ 1 และช่องเสียบ 2
  • เมื่อตั้งค่า [หมายเลขไฟล์] เป็น [ต่อเนื่อง] หมายเลขไฟล์จะถูกกำหนดอย่างต่อเนื่องลงในการ์ดหน่วยความจำทั้งหมดในช่องเสียบทุกช่องแม้ว่าท่านจะเปลี่ยนการตั้งค่า [ให้สำคัญกับสื่อบันทึก]

หมายเหตุ

  • สามารถใช้อักขระที่เป็นตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ ตัวเลข และเครื่องหมายขีดล่างสำหรับ [ตั้งค่าชื่อไฟล์] เท่านั้น ไม่สามารถใช้เครื่องหมายขีดล่างเป็นอักขระตัวแรกได้
  • อักขระสามตัวที่ระบุโดยใช้ [ตั้งค่าชื่อไฟล์] จะใช้กับไฟล์ที่บันทึกหลังจากตั้งค่าแล้วเท่านั้น