ควบคุมพัดลม (ภาพเคลื่อนไหว)

ตั้งวิธีการควบคุมสำหรับพัดลมระบายความร้อน ซึ่งจะรักษาอุณหภูมิกล้องไม่ให้สูงขึ้น

  1. MENU (ตั้งค่า) → [ตัวเลือกการตั้งค่า][ควบคุมพัดลม] → ค่าที่ต้องการ

รายละเอียดรายการเมนู

อัตโนมัติ:
ใช้งานพัดลมระบายความร้อนโดยอัตโนมัติตามอุณหภูมิภายในของกล้อง
น้อยที่สุด:
ใช้งานพัดลมระบายความร้อนพร้อมกับลดเสียงการทำงาน เว้นแต่อุณหภูมิภายในของกล้องจะเกินอุณหภูมิระดับหนึ่ง
ปิดในการบันทึก:
ไม่ใช้งานพัดลมระบายความร้อนขณะบันทึกภาพเคลื่อนไหว เว้นแต่อุณหภูมิภายในของกล้องจะเกินอุณหภูมิระดับหนึ่ง พัดลมจะหมุนด้วยความเร็วสูงสุดเมื่อไม่ได้บันทึกภาพ
ปิดตลอดเวลา:
ไม่ใช้งานพัดลมระบายความร้อน