ขยายโฟกัสเริ่มต้น (ภาพนิ่ง)

ภาพนิ่ง

ตั้งค่ากำลังขยายเริ่มต้น เมื่อใช้ [ขยายโฟกัส] เลือกการตั้งค่าที่จะช่วยให้ท่านจัดภาพที่ถ่ายให้อยู่ภายในกรอบ

  1. MENU (โฟกัส) → [ช่วยปรับโฟกัส][ขยายโฟกัสเริ่มต้น] → ค่าที่ต้องการ

รายละเอียดรายการเมนู

การถ่ายภาพแบบ Full-frame

x1.0:
แสดงภาพด้วยกำลังขยายเดียวกับหน้าจอถ่ายภาพ
x2.1:
แสดงภาพขยาย 2.1 เท่า


การถ่ายภาพขนาด APS-C/Super 35 มม.

x1.0:
แสดงภาพด้วยกำลังขยายเดียวกับหน้าจอถ่ายภาพ
x1.5:
แสดงภาพขยาย 1.5 เท่า