ลบรายการ

ภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว

ท่านสามารถลบรายการเมนูที่เพิ่มไปยัง (เมนูของฉัน) ใน MENU ได้

  1. MENU (เมนูของฉัน) → [ตั้งค่าเมนูของฉัน][ลบรายการ]
  2. เลือกรายการที่ท่านต้องการลบโดยใช้ด้านบน/ล่าง/ซ้าย/ขวาของปุ่มควบคุม จากนั้นกดที่ตรงกลางปุ่มควบคุมเพื่อลบรายการที่เลือก

คำแนะนำ

  • เมื่อต้องการลบรายการทั้งหมดในหน้าหนึ่ง ให้เลือก MENU (เมนูของฉัน) → [ตั้งค่าเมนูของฉัน][ลบหน้า]
  • ท่านสามารถลบรายการทั้งหมดที่เพิ่มไปยัง (เมนูของฉัน) ได้โดยการเลือก MENU (เมนูของฉัน) → [ตั้งค่าเมนูของฉัน][ลบทั้งหมด]