การชาร์จก้อนแบตเตอรี่โดยใช้เครื่องชาร์จ

 1. ใส่แบตเตอรี่ในเครื่องชาร์จแบตเตอรี่
  • ใส่แบตเตอรี่ในแท่นชาร์จแบตเตอรี่ให้ตรงตามทิศทางของเครื่องหมาย (สามเหลี่ยม)
  • เลื่อนแบตเตอรี่จนสุด

 2. ต่อสายไฟ (ที่ให้มาด้วย) เข้ากับเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ แล้วเสียบเครื่องชาร์จแบตเตอรี่เข้ากับเต้ารับติดผนัง

  ภาพแสดงตำแหน่งของไฟ CHARGE และไฟแสดงสถานะการชาร์จ

  • เมื่อเริ่มการชาร์จ ไฟ CHARGE (A) จะติดสว่างเป็นสีส้ม
  • ท่านสามารถตรวจสอบสถานะการชาร์จโดยประมาณด้วยไฟแสดงสถานะการชาร์จ (B) ที่แสดงไว้ในตารางต่อไปนี้ (สีส้มหมายถึงแสงของไฟ)
  • เมื่อไฟ CHARGE และไฟแสดงสถานะการชาร์จสว่างขึ้นดับลงทันที แสดงว่าแบตเตอรี่ชาร์จเต็มแล้ว
   สถานะการชาร์จ ไฟ CHARGE /ไฟแสดงสถานะการชาร์จ
   ทันทีหลังจากใส่แบตเตอรี่ - 30% ภาพประกอบของไฟ CHARGE และไฟแสดงสถานะการชาร์จ
   30% - 60% ภาพประกอบของไฟ CHARGE และไฟแสดงสถานะการชาร์จ
   60% - 90% ภาพประกอบของไฟ CHARGE และไฟแสดงสถานะการชาร์จ
   90% - ชาร์จเต็มแล้ว ภาพประกอบของไฟ CHARGE และไฟแสดงสถานะการชาร์จ
   การชาร์จเสร็จสมบูรณ์ ภาพประกอบของไฟ CHARGE และไฟแสดงสถานะการชาร์จ

   ระดับการชาร์จที่แสดงโดยไฟแสดงสถานะการชาร์จและเปอร์เซ็นต์ในตารางด้านบนเป็นคำแนะนำโดยสังเขป

   สถานะจริงอาจแตกต่างกันไปตามอุณหภูมิแวดล้อมและสภาพของแบตเตอรี่

  • เวลาในการชาร์จ (ชาร์จเต็ม): เวลาในการชาร์จคือประมาณ 150 นาที
  • เวลาในการชาร์จข้างต้นคือเวลาสำหรับกรณีที่ชาร์จแบตเตอรี่ซึ่งไม่มีประจุเลยที่อุณหภูมิ 25°C การชาร์จอาจใช้เวลานานกว่านี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขหรือสถานการณ์การใช้งาน

หมายเหตุ

 • ใช้เต้ารับติดผนังที่อยู่ใกล้เคียงเมื่อใช้อะแดปเตอร์ AC/เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ หากมีการทำงานผิดพลาดใด ๆ เกิดขึ้นระหว่างการใช้ผลิตภัณฑ์นี้ ให้ถอดปลั๊กออกจากเต้ารับติดผนังทันที เพื่อหยุดการเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟฟ้า
  หากท่านใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีไฟชาร์จ โปรดทราบว่าผลิตภัณฑ์ไม่ได้หยุดการเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟฟ้าแม้เมื่อไฟชาร์จดับลง
 • ก่อนการชาร์จ โปรดอ่าน “หมายเหตุเกี่ยวกับแบตเตอรี่และการชาร์จแบตเตอรี่