อัตราส่วนภาพ

ภาพนิ่ง

  1. MENU (การถ่ายภาพ) → [คุณภาพของภาพ][อัตราส่วนภาพ] → ค่าที่ต้องการ

รายละเอียดรายการเมนู

3:2:
อัตราส่วนเท่ากับฟิล์ม 35 มม.
4:3:
อัตราส่วนภาพคือ 4:3
16:9:
อัตราส่วนภาพคือ 16:9
1:1:
อัตราส่วนภาพคือ 1:1