อัตโนมัติอัจฉริยะ

กล้องจะถ่ายภาพด้วยการจำแนกบรรยากาศอัตโนมัติ

  1. ปุ่ม MODE (โหมด) → [อัตโนมัติอัจฉริยะ] → กดตรงกลางปุ่มควบคุม
  2. เล็งกล้องไปที่วัตถุ
    เมื่อกล้องจำแนกบรรยากาศได้ ไอคอนของบรรยากาศที่จำแนกได้จะปรากฏบนหน้าจอ

  3. ปรับโฟกัสแล้วทำการถ่ายภาพ

เกี่ยวกับระบบจำแนกบรรยากาศ

ฟังก์ชั่นจำแนกบรรยากาศ ช่วยให้กล้องสามารถระบุสภาวะในการถ่ายได้โดยอัตโนมัติ
เมื่อกล้องระบุบรรยากาศที่แน่ชัดแล้ว ไอคอนและคำแนะนำต่อไปนี้จะแสดงขึ้นที่ด้านบนของส่วนบนของหน้าจอ:

(บุคคล), (ทารก), (บุคคลกลางคืน), (ทิวทัศน์กลางคืน), (บุคคลย้อนแสง), (ย้อนแสง), (วิว), (มาโคร), (สปอตไลต์), (แสงน้อย), (ทิวทัศน์กลางคืนด้วยขาตั้งกล้อง)

หมายเหตุ

  • ผลิตภัณฑ์จะไม่ทำการจำแนกบรรยากาศ ถ้าหากท่านถ่ายภาพด้วยฟังก์ชั่นซูมอื่นนอกเหนือจากการซูมด้วยเลนส์
  • ผลิตภัณฑ์อาจจะจำแนกบรรยากาศไม่ถูกต้อง ภายใต้เงื่อนไขถ่ายภาพบางเงื่อนไข
  • สำหรับโหมด [อัตโนมัติอัจฉริยะ] ฟังก์ชั่นส่วนใหญ่จะถูกกำหนดโดยอัตโนมัติ และท่านไม่สามารถปรับการตั้งค่าได้ด้วยตัวเอง