แสดงระดับเสียง

ภาพเคลื่อนไหว

ตั้งค่าว่าต้องการแสดงระดับเสียงบนหน้าจอหรือไม่

 1. MENU (การถ่ายภาพ) → [การอัดเสียง][แสดงระดับเสียง] → ค่าที่ต้องการ

  เมื่อเลือก [เปิด] ไว้:

รายละเอียดรายการเมนู

เปิด:
แสดงระดับเสียง
ปิด:
ไม่แสดงระดับเสียง

หมายเหตุ

 • กล้องจะไม่แสดงระดับเสียงในกรณีต่อไปนี้:
  • เมื่อตั้ง [การอัดเสียง] ไปที่ [ปิด]
  • เมื่อตั้งค่า DISP (การตั้งค่าแสดงผล) ไปที่ [ไม่แสดงข้อมูล]
  • ระหว่างการถ่ายภาพสโลว์โมชั่น/ควิกโมชั่น
 • ระดับเสียงจะแสดงขึ้นเช่นกันขณะที่อยู่ในสถานะพร้อมถ่ายภาพ ในโหมดการบันทึกภาพเคลื่อนไหว