ความไวAF สลับวัตถุ

ภาพเคลื่อนไหว

กำหนดความไวในการสลับตำแหน่งโฟกัสไปยังวัตถุอื่น เมื่อวัตถุเดิมออกจากพื้นที่โฟกัสในระหว่างการถ่ายภาพเคลื่อนไหว

  1. MENU (โฟกัส) → [AF/MF][ความไวAF สลับวัตถุ] → ค่าที่ต้องการ

รายละเอียดรายการเมนู

5(เร็ว)/4/3/2/1(ช้า):
เลือกค่าสูงขึ้นเมื่อท่านต้องการถ่ายวัตถุที่มีการเคลื่อนที่อย่างรวดเร็ว หรือเมื่อต้องการถ่ายวัตถุจำนวนมากพร้อมกับเปลี่ยนตำแหน่งโฟกัสอย่างต่อเนื่อง
เลือกค่าต่ำลงเมื่อท่านต้องการให้ตำแหน่งโฟกัสคงที่มากขึ้น หรือเมื่อต้องการโฟกัสที่วัตถุเดียวโดยที่ไม่ได้รับผลกระทบจากวัตถุอื่นๆ