การเปิดดูภาพนิ่ง

เปิดดูภาพที่บันทึกไว้

  1. เลือก MENU (เล่น) → [เป้าหมายที่เล่น][เลือกสื่อสำหรับเล่น] เพื่อเลือกว่าจะเปิดดูจากช่องการ์ดหน่วยความจำช่องใด
  2. กดปุ่ม (ดูภาพ) เพื่อเปลี่ยนไปยังโหมดดูภาพ
  3. เลือกภาพที่ต้องการโดยใช้ปุ่มควบคุม
    • ภาพที่ถ่ายโดยการถ่ายภาพต่อเนื่องหรือถ่ายภาพช่วงเวลาจะแสดงเป็นหนึ่งกลุ่ม เมื่อต้องการดูภาพในกลุ่ม ให้กดที่ตรงกลางของปุ่มควบคุม

คำแนะนำ

  • ผลิตภัณฑ์จะสร้างไฟล์ฐานข้อมูลภาพบนการ์ดหน่วยความจำเพื่อบันทึกและแสดงภาพ ภาพที่ไม่ได้บันทึกในไฟล์ฐานข้อมูลภาพ อาจแสดงไม่ถูกต้อง หากต้องการเปิดดูภาพที่ถ่ายด้วยอุปกรณ์อื่น ให้บันทึกภาพเหล่านั้นในไฟล์ฐานข้อมูลภาพโดยใช้ MENU (การถ่ายภาพ) → [สื่อ][กู้ฐานข้อมูลภาพ]
  • หากท่านเปิดดูภาพทันทีหลังการถ่ายภาพต่อเนื่อง จอภาพอาจแสดงไอคอนที่แสดงว่ากำลังเขียนข้อมูล หรือจำนวนภาพที่เหลือสำหรับการเขียนข้อมูล ระหว่างการเขียนข้อมูล บางฟังก์ชั่นจะไม่สามารถใช้งานได้
  • เมื่อตั้งค่า [แสดงเฟรมโฟกัส] เป็น [เปิด] กรอบโฟกัสขณะที่ถ่ายจะแสดงขึ้นเหนือภาพที่เปิดดู กรอบโฟกัสที่กล้องใช้เพื่อโฟกัสระหว่างการถ่ายจะแสดงเป็นสีเขียว แม้กรอบโฟกัสจำนวนมากจะแสดงขึ้นในระหว่างการถ่าย แต่เฉพาะที่กล้องพยายามโฟกัสเพียงกรอบเดียวเท่านั้นที่จะแสดงในระหว่างการเปิดดูภาพ