การบันทึกพื้นที่โฟกัสปัจจุบัน (บันทึกบริเวณ AF)

ภาพนิ่ง

ท่านสามารถย้ายกรอบการโฟกัสไปยังตำแหน่งที่กำหนดไว้ล่วงหน้าชั่วคราวโดยใช้คีย์แบบกำหนดเอง ฟังก์ชั่นนี้มีประโยชน์เมื่อถ่ายฉากที่การเคลื่อนไหวของวัตถุสามารถคาดเดาได้ ยกตัวอย่างเช่น ฉากกีฬา ด้วยฟังก์ชั่นนี้ ท่านสามารถเปลี่ยนพื้นที่โฟกัสได้อย่างรวดเร็วตามสถานการณ์

วิธีบันทึกพื้นที่โฟกัส

 1. MENU (โฟกัส) → [บริเวณปรับโฟกัส][บันทึกบริเวณ AF][เปิด]
 2. ตั้งค่าพื้นที่โฟกัสไปยังตำแหน่งที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่ม Fn (ฟังก์ชั่น) ค้างไว้

วิธีเรียกใช้พื้นที่โฟกัสที่บันทึกไว้

 1. MENU (ตั้งค่า) → [กำหนดใช้งานเอง][ตั้งค่าคีย์กำหนดเอง] → คีย์ที่ต้องการ จากนั้นเลือก [บันทึก AF กดค้างไว้]
 2. ตั้งค่ากล้องไปที่โหมดถ่ายภาพ กดคีย์ที่มีการกำหนด [บันทึก AF กดค้างไว้] ค้างไว้ จากนั้นกดปุ่มชัตเตอร์เพื่อถ่ายภาพ

คำแนะนำ

 • เมื่อกรอบการโฟกัสถูกบันทึกโดยใช้ [บันทึกบริเวณ AF] กรอบการโฟกัสที่บันทึกไว้จะกะพริบบนจอภาพ
 • ถ้ากำหนด [AF ปิดเปิดบันทึกไว้] ไปยังคีย์แบบกำหนดเอง ท่านสามารถใช้กรอบการโฟกัสที่บันทึกโดยไม่ต้องกดคีย์ค้างไว้
 • ถ้าได้กำหนด [บริเวณ AF + เปิด AF] ไปยังคีย์แบบกำหนดเอง จะมีการโฟกัสอัตโนมัติโดยใช้กรอบโฟกัสที่บันทึกไว้ เมื่อกดคีย์

หมายเหตุ

 • ไม่สามารถบันทึกพื้นที่โฟกัสได้ในสถานการณ์ต่อไปนี้
  • ขณะกำลังทำการ [โฟกัสโดยแตะจอ]
  • ขณะใช้ฟังก์ชั่นซูมดิจิตอล
  • ขณะกำลังทำการ [ติดตามโดยแตะจอ]
  • ขณะกำลังโฟกัส
  • ขณะทำการล็อคโฟกัส
 • ท่านไม่สามารถกำหนด [บันทึก AF กดค้างไว้] ไปที่ [ฟังก์ชั่นของปุ่มซ้าย], [ฟังก์ชั่นของปุ่มขวา] หรือ [ปุ่มลง]
 • ท่านไม่สามารถเรียกใช้พื้นที่โฟกัสที่บันทึกไว้ในสถานการณ์ต่อไปนี้
  • โหมดถ่ายภาพถูกตั้งค่าไว้ที่ [อัตโนมัติอัจฉริยะ], [ภาพเคลื่อนไหว] หรือ [สโลและควิกโมชั่น]
 • เมื่อตั้งค่า [บันทึกบริเวณ AF] ไว้ที่ [เปิด] การตั้งค่า [ล็อคส่วนที่ใช้งาน] จะถูกล็อคไว้ที่ [ปิด]