การตัดการเชื่อมต่อกล้องกับคอมพิวเตอร์

ดำเนินการดังต่อไปนี้ที่คอมพิวเตอร์ ก่อนปลดการเชื่อมต่อกล้องออกจากคอมพิวเตอร์

 1. คลิก (เอาฮาร์ดแวร์ออกอย่างปลอดภัยและเอาสื่อออก) บนแถบงาน
 2. คลิกข้อความที่ปรากฏขึ้น
  ขั้นตอนต่อไปนี้จะสามารถใช้ได้หลังจากที่ได้ทำขั้นตอนข้างต้นแล้ว
  • การถอดสาย USB
  • ถอดการ์ดหน่วยความจำ
  • การปิดระบบกล้อง

หมายเหตุ

 • สำหรับคอมพิวเตอร์ Mac ให้ลากไอคอนการ์ดหน่วยความจำหรือไอคอนไดร์ฟไปวางที่ไอคอน “ถังขยะ” กล้องจะถูกตัดการเชื่อมต่อจากคอมพิวเตอร์
 • สำหรับคอมพิวเตอร์บางเครื่อง อาจไม่มีไอคอนตัดการเชื่อมต่อปรากฏขึ้น ในกรณีนี้ ท่านสามารถข้ามขั้นตอนข้างต้นได้
 • อย่าถอดสาย USB ออกจากกล้องในขณะที่ไฟแสดงสถานะการเข้าถึงติดสว่างอยู่ เนื่องจากอาจส่งผลให้ข้อมูลได้รับความเสียหาย