วิธีใช้ “คู่มือช่วยเหลือ”

“คู่มือช่วยเหลือ” คือ “คําแนะนําการใช้งานบนเว็บ” ซึ่งได้รับการออกแบบขึ้นเพื่ออธิบายถึงฟังก์ชั่นและวิธีการใช้งานต่างๆ สำหรับกล้องนี้ ใช้ “คู่มือช่วยเหลือ” เมื่อต้องการค้นหาข้อมูลที่ท่านต้องการ เพื่อให้สามารถใช้งานกล้องได้อย่างเต็มความสามารถ
(หน้าจอ “คู่มือช่วยเหลือ” ที่แสดงในหน้านี้จะใช้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น ซึ่งอาจแตกต่างจากหน้าจอจริงที่แสดงในรุ่นของท่าน)

คำแนะนำ

  • “คู่มือเริ่มต้นใช้งาน” ที่ให้มาพร้อมกับกล้องจะอธิบายถึงวิธีการใช้งานพื้นฐานและข้อควรระวังในการใช้งาน โปรดดู “คู่มือเริ่มต้นใช้งาน” ร่วมกับ “คู่มือช่วยเหลือ”

การค้นหาข้อมูลที่ท่านต้องการ

วิธี A: การค้นหาจากคำค้นหา

ป้อนคำค้นหา (“สมดุลแสงสีขาว” หรือ “พื้นที่โฟกัส” เป็นต้น) แล้วใช้ผลลัพธ์การค้นหาเพื่อแสดงหน้าคำอธิบายที่ท่านต้องการเรียกดู หากท่านป้อนคำสำคัญสองคำขึ้นไป โดยคั่นระหว่างโดยการเว้นวรรค (ช่องว่าง) ท่านจะสามารถค้นหาหน้าที่มีคำสำคัญเหล่านั้นทั้งหมดได้


วิธี B: การดูสารบัญ

เลือกหัวข้อจากสารบัญเพื่อแสดงหน้าคำอธิบาย

หน้าจอที่แสดงบนคอมพิวเตอร์

ภาพเมื่อแสดงคู่มือช่วยเหลือบนหน้าจอคอมพิวเตอร์

หน้าจอที่แสดงบนสมาร์ทโฟน

ภาพเมื่อแสดงคู่มือช่วยเหลือบนหน้าจอสมาร์ทโฟน


วิธี C: การค้นหาฟังก์ชั่นจาก MENU

หากท่านต้องการค้นหาข้อมูลขณะที่ดูเทียบกับหน้าจอ MENU ของกล้อง ให้ใช้หน้า “การค้นหาฟังก์ชั่นจาก MENU” เลือกรายการใน MENU จากรายการ เพื่อไปยังหน้าคำอธิบายโดยตรง

การดูข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติที่เกี่ยวข้อง

“หัวข้อที่เกี่ยวข้อง” ที่ด้านล่างของแต่ละหน้า จะแสดงหัวข้อต่างๆ ที่มีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหน้าคำอธิบายที่กำลังแสดงอยู่ในขณะนั้น หากต้องการทำความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับหน้าที่แสดงในปัจจุบัน โปรดดูหัวข้อที่ระบุเช่นกัน

การพิมพ์หน้าทั้งหมดของ “คู่มือช่วยเหลือ”

หากต้องการพิมพ์หน้าทั้งหมด ให้เลือกปุ่ม [ พิมพ์เป็น PDF] ที่มุมบนขวาของหน้าบน เมื่อไฟล์ PDF ปรากฏขึ้น ให้ใช้เมนูการพิมพ์ของเบราว์เซอร์เพื่อพิมพ์

ฟังก์ชั่นนี้จะไม่สามารถใช้ได้ในบางภาษา

การพิมพ์เฉพาะหน้าที่แสดงในปัจจุบัน (เฉพาะในคอมพิวเตอร์)

หากต้องการพิมพ์เฉพาะหน้าที่กำลังแสดงอยู่ ให้เลือกปุ่ม [ พิมพ์] ที่ด้านบนของหน้า เมื่อหน้าจอการพิมพ์ปรากฏขึ้น ให้ระบุเครื่องพิมพ์ของท่าน