คร่อมทีละภาพ

ภาพนิ่ง

กล้องจะถ่ายภาพหลายภาพในขณะที่เปลี่ยนระดับแสงโดยอัตโนมัติจากระดับแสงพื้นฐาน เป็นระดับที่มืดลง และสว่างขึ้น ท่านสามารถเลือกภาพที่ตรงตามความต้องการได้หลังจากบันทึกเสร็จแล้ว
เนื่องจากกล้องจะถ่ายภาพภาพเดียวแต่ละครั้งที่ท่านกดปุ่มชัตเตอร์ ท่านสามารถปรับโฟกัสหรือองค์ประกอบสำหรับแต่ละภาพได้

  1. MENU (การถ่ายภาพ) → [โหมดขับเคลื่อน][โหมดขับเคลื่อน][คร่อมทีละภาพ]
  2. เลือกโหมดที่ต้องการด้วยด้าน ขวา/ซ้าย ของปุ่มควบคุม
  3. ปรับโฟกัสแล้วทำการถ่ายภาพ
    • กดปุ่มชัตเตอร์สำหรับแต่ละภาพ

รายละเอียดรายการเมนู

ยกตัวอย่างเช่น เมื่อเลือก [คร่อมทีละภาพ: 0.3EV ทุกๆ 3 ภาพ] กล้องจะถ่ายภาพสามภาพทีละครั้งโดยค่าระดับแสงจะถูกปรับเลื่อนขึ้นและลงครั้งละ 0.3 EV

หมายเหตุ

  • เมื่อเลือก [ISO AUTO] ในโหมด [ปรับระดับแสงเอง] ค่าระดับแสงจะถูกเปลี่ยนโดยการปรับค่า ISO ถ้าหากเลือกค่าอื่นนอกเหนือจาก [ISO AUTO] ระดับแสงจะถูกเปลี่ยนโดยการปรับค่าความเร็วชัตเตอร์
  • เมื่อระดับแสงได้รับการชดเชย ระดับแสงจะถูกปรับเลื่อนตามค่าที่ชดเชย
  • การถ่ายคร่อมใช้งานไม่ได้ในโหมดถ่ายภาพต่อไปนี้
    • [อัตโนมัติอัจฉริยะ]