ด้านบน

ภาพประกอบด้านบนของกล้อง

 1. แท่นเสียบ Multi Interface*

  อุปกรณ์เสริมบางอันอาจใส่ได้ไม่สุด และอาจยื่นพ้นออกมาทางด้านหลังของแท่นเสียบ Multi interface อย่างไรก็ตาม หากสามารถเสียบอุปกรณ์เสริมมาจนสุดด้านหน้าของแท่นเสียบ แสดงว่าการเชื่อมต่อเสร็จสมบูรณ์

 2. ไมโครโฟน

  ห้ามบังส่วนนี้ในขณะทำการบันทึกภาพเคลื่อนไหว การทำเช่นนั้นอาจทำให้เกิดสัญญาณรบกวนหรือเสียงเบาลง

 3. ปุ่ม REC (การบันทึก)

  เมื่อเริ่มการบันทึกโดยกดปุ่ม REC (การบันทึก) ไฟปุ่มจะเป็นสีแดง

 4. ปุ่มเลือก
 5. เครื่องหมายแสดงตำแหน่งเซ็นเซอร์ภาพ
  • เซ็นเซอร์ภาพเป็นเซ็นเซอร์ที่แปลงแสงเป็นสัญญาณไฟฟ้า ตำแหน่งของเซ็นเซอร์ภาพจะระบุโดย (เครื่องหมายแสดงตำแหน่งเซ็นเซอร์ภาพ) เมื่อท่านวัดระยะห่างที่แน่นอนจากกล้องถึงวัตถุ ให้อ้างอิงกับตำแหน่งของเส้นแนวนอน

  • ถ้าวัตถุอยู่ใกล้กว่าระยะถ่ายภาพที่ต่ำที่สุดของเลนส์ จะไม่สามารถยืนยันโฟกัสได้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีระยะห่างระหว่างวัตถุกับกล้องอย่างเพียงพอ
 6. ปุ่ม 3 (ปุ่มกำหนดเอง 3)/ปุ่ม ISO (ความไวแสง ISO)
 7. ปุ่ม 2 (ปุ่มกำหนดเอง 2)/ปุ่ม WB (สมดุลแสงสีขาว)
 8. รูเกลียวยึดอุปกรณ์เสริม

  รองรับสกรู 1/4-20 UNC

  ใช้อุปกรณ์เสริมที่มีสกรูยาวไม่เกิน 5.5 มม. มิฉะนั้น ท่านจะไม่สามารถยึดอุปกรณ์เสริมได้อย่างแน่นหนา และอาจเกิดความเสียหายกับกล้องได้


* ท่านสามารถใช้อุปกรณ์เสริมสำหรับแท่นเสียบอุปกรณ์เสริมได้เช่นกัน ไม่รับประกันการทำงานร่วมกับอุปกรณ์เสริมของผู้ผลิตรายอื่น

โลโก้แท่นเสียบ Multi Interface

โลโก้แท่นเสียบอุปกรณ์เสริม