การทำความสะอาดเซ็นเซอร์ภาพ (ทำสะอาดเซ็นเซอร์)

ถ้าฝุ่นละอองหรือสิ่งสกปรกเข้าไปในตัวกล้องและติดอยู่บนผิวของเซ็นเซอร์ภาพ (ส่วนที่แปลงแสงเป็นสัญญาณไฟฟ้า) อาจทำให้มีจุดสีดำปรากฏบนภาพ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมในการถ่ายภาพ ในกรณีดังกล่าว ให้ทำความสะอาดเซ็นเซอร์ภาพอย่างรวดเร็ว โดยปฏิบัติตามขั้นตอนด้านล่างนี้

 1. ยืนยันว่าได้ชาร์จแบตเตอรี่เพียงพอแล้ว
 2. MENU (ตั้งค่า) → [ตัวเลือกการตั้งค่า][ทำสะอาดเซ็นเซอร์][ตกลง]
  เซ็นเซอร์ภาพจะสั่นเล็กน้อยเพื่อเขย่าเอาฝุ่นละอองออก
 3. ปิดระบบกล้องตามคำแนะนำบนหน้าจอ
 4. ถอดเลนส์ออก
 5. ใช้ลูกยางเป่าลมที่มีจำหน่ายตามท้องตลาดเพื่อทำความสะอาดพื้นผิวเซ็นเซอร์ภาพและบริเวณโดยรอบ
  • ถือกล้องคว่ำลงเล็กน้อยเพื่อให้ฝุ่นหลุดออกมา

 6. ใส่เลนส์

คำแนะนำ

 • สำหรับวิธีการตรวจสอบปริมาณฝุ่นละอองบนเซ็นเซอร์ภาพและรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการทำความสะอาด โปรดดูได้จาก URL ต่อไปนี้
  https://support.d-imaging.sony.co.jp/www/support/ilc/sensor/index.php

หมายเหตุ

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าปริมาณแบตเตอรี่เหลืออยู่ที่ระดับ (ไอคอนแบตเตอรี่เหลือ 3 ขีด) ขึ้นไป ก่อนทำความสะอาด
 • อย่าใช้ลูกยางแบบสเปรย์เนื่องจากอาจพ่นหยดน้ำกระจายเข้าในตัวกล้อง
 • อย่าใส่ปลายของลูกยางทำความสะอาดเข้าไปในช่องถัดจากบริเวณยึดเลนส์เพื่อที่ปลายของลูกยางจะได้ไม่สัมผัสกับเซ็นเซอร์ภาพ
 • ขณะทำความสะอาดเซ็นเซอร์ภาพด้วยลูกยางทำความสะอาด อย่าเป่าแรงเกินไป ถ้าเป่าเซ็นเซอร์แรงเกินไป ผลิตภัณฑ์ด้านในอาจได้รับความเสียหาย
 • ถ้าฝุ่นยังคงไม่หมดไปหลังทำความสะอาดผลิตภัณฑ์ตามที่แนะนำ โปรดปรึกษาศูนย์บริการ
 • ในระหว่างการทำความสะอาด จะมีเสียงการสั่นดังจากเซ็นเซอร์ภาพ ซึ่งอาการเช่นนี้ไม่ได้แสดงว่ากล้องทำงานผิดปกติ
 • การทำความสะอาดอาจดำเนินการโดยอัตโนมัติเมื่อปิดระบบ