จัดเรียงรายการ

ภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว

ท่านสามารถจัดเรียงรายการเมนูที่เพิ่มไปยัง (เมนูของฉัน) ภายใต้ MENU ได้

  1. MENU (เมนูของฉัน) → [ตั้งค่าเมนูของฉัน][จัดเรียงรายการ]
  2. เลือกรายการที่ท่านต้องการย้ายโดยใช้ด้านบน/ล่าง/ซ้าย/ขวาของปุ่มควบคุม
  3. เลือกปลายทางโดยใช้ด้านบน/ล่าง/ซ้าย/ขวาของปุ่มควบคุม