แสดงเส้นตาราง (ภาพนิ่ง/ภาพเคลื่อนไหว)

ภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว

ตั้งค่าว่าต้องการแสดงเส้นตารางในระหว่างการถ่ายหรือไม่ เส้นตารางจะช่วยท่านในการจัดองค์ประกอบของภาพ

  1. MENU (การถ่ายภาพ) → [แสดงการถ่ายภาพ][แสดงเส้นตาราง] → ค่าที่ต้องการ

รายละเอียดรายการเมนู

เปิด:
แสดงเส้นตาราง
ปิด:
ไม่แสดงเส้นตาราง

คำแนะนำ

  • ถ้าท่านกำหนดฟังก์ชั่น [เลือกแสดงเส้นตาราง] ให้กับคีย์ที่ต้องการโดยใช้ [ตั้งค่าคีย์กำหนดเอง] หรือ [ตั้งค่าคีย์กำหนดเอง] ท่านสามารถแสดงหรือซ่อนเส้นตารางได้โดยการกดคีย์ที่กำหนดไว้