การแสดงฮิสโตแกรม

ฮิสโตแกรมจะแสดงการกระจายความสว่าง โดยจะแสดงถึงจำนวนของพิกเซลในค่าความสว่างต่าง ๆ

เมื่อต้องการแสดงฮิสโตแกรมบนหน้าจอถ่ายภาพหรือหน้าจอดูภาพ ให้กดปุ่ม DISP (การตั้งค่าแสดงผล) ซ้ำๆ

วิธีอ่านฮิสโตแกรม

ฮิสโตแกรมจะแสดงค่าความสว่างต่ำทางด้านซ้าย และค่าความสว่างสูงทางด้านขวา

ฮิสโตแกรมจะเปลี่ยนไปตามการชดเชยระดับแสง

จุดสูงสุดที่ปลายด้านขวาหรือด้านซ้ายของฮิสโตแกรมแสดงว่าภาพมีบริเวณที่เปิดรับแสงมากเกินไปหรือน้อยเกินไปตามลำดับ ท่านไม่สามารถแก้ไขจุดตำหนิดังกล่าวโดยใช้คอมพิวเตอร์หลังจากถ่ายภาพแล้วได้ ทำการชดเชยระดับแสงก่อนถ่ายภาพตามความจำเป็น

ภาพของฮิสโตแกรมแสดงจำนวนพิกเซลและความสว่าง

(A): จำนวนพิกเซล

(B): ความสว่าง


หมายเหตุ

  • ข้อมูลในการแสดงฮิสโตแกรมจะไม่ระบุภาพถ่ายสุดท้าย แต่จะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับภาพที่แสดงบนหน้าจอ ผลลัพธ์สุดท้ายจะขึ้นอยู่กับค่ารูรับแสง และอื่น ๆ
  • การแสดงฮิสโตแกรมจะมีความแตกต่างอย่างมากระหว่างการถ่ายภาพและการแสดงภาพในกรณีต่อไปนี้:
    • เมื่อใช้แฟลช
    • เมื่อถ่ายภาพวัตถุที่มีความสว่างต่ำ เช่น ภาพเวลากลางคืน