ตัวเลือก AF/MF

ภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว

ท่านสามารถเปลี่ยนสลับโหมดโฟกัสจากอัตโนมัติเป็นโฟกัสเองหรือกลับกัน ได้อย่างง่ายดายขณะถ่ายภาพ โดยไม่จำเป็นต้องขยับตำแหน่งมือจับ

  1. MENU (ตั้งค่า) → [กำหนดใช้งานเอง][ตั้งค่าคีย์กำหนดเอง] หรือ [ตั้งค่าคีย์กำหนดเอง] → ปุ่มที่ต้องการ → [กดตัวเลือก AF/MF ไว้] หรือ [กดสลับตัวเลือก AF/MF]

รายละเอียดรายการเมนู

กดตัวเลือก AF/MF ไว้:
เปลี่ยนโหมดโฟกัสขณะที่ปุ่มถูกกดค้างไว้
กดสลับตัวเลือก AF/MF:
เปลี่ยนโหมดโฟกัสจนกระทั่งปุ่มถูกกดอีกครั้ง

หมายเหตุ

  • ท่านไม่สามารถตั้งฟังก์ชั่น [กดตัวเลือก AF/MF ไว้] เป็น [ฟังก์ชั่นของปุ่มซ้าย], [ฟังก์ชั่นของปุ่มขวา] หรือ [ปุ่มลง] ของปุ่มควบคุมได้