เปิด AF

ภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว

ท่านสามารถปรับโฟกัสโดยไม่ต้องกดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่ง การตั้งค่าของ [โหมดโฟกัส] จะยังมีผล

  1. MENU (ตั้งค่า) → [กำหนดใช้งานเอง][คีย์กำหนดเอง] หรือ [คีย์กำหนดเอง] → คีย์ที่ต้องการ จากนั้นกำหนดฟังก์ชั่น [เปิด AF] ให้กับคีย์ดังกล่าว
  2. กดคีย์ที่ท่านได้กำหนดฟังก์ชั่น [เปิด AF] ไว้
    • เมื่อถ่ายภาพเคลื่อนไหว ท่านสามารถทำการโฟกัสอัตโนมัติโดยการกดคีย์ที่กำหนดเองซึ่งได้กำหนด [เปิด AF] ไว้ค้างไว้ แม้อยู่ในโหมดโฟกัสด้วยตัวเอง

คำแนะนำ

  • ตั้งค่า [AF ด้วยชัตเตอร์] ไว้ที่ [ปิด] เมื่อไม่ต้องการให้ทำการปรับโฟกัสอัตโนมัติด้วยปุ่มชัตเตอร์
  • ตั้งค่า [AF ด้วยชัตเตอร์] และ [AF ล่วงหน้า] ไปที่ [ปิด] เพื่อโฟกัสไปที่ระยะถ่ายภาพที่เจาะจงโดยคาดเดาตำแหน่งของวัตถุ