โหมดไฟวิดีโอ

ภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว

กำหนดการตั้งค่าแสงไฟสำหรับแสง LED HVL-LBPC (แยกจำหน่าย)

  1. MENU (ตั้งค่า) → [ตัวเลือกการตั้งค่า][โหมดไฟวิดีโอ] → ค่าที่ต้องการ

รายละเอียดรายการเมนู

เชื่อมโยงไฟกล้อง:
แสงวิดีโอจะเปิด/ปิดในจังหวะเดียวกันกับการใช้งาน ON/OFF ของกล้องนี้
เชื่อมโยงการบันทึก:
แสงวิดีโอจะเปิด/ปิดในจังหวะเดียวกันกับการเริ่ม/หยุดบันทึกภาพเคลื่อนไหว
โยงบันทึก&STBY:
แสงวิดีโอจะเปิดเมื่อการบันทึกภาพเคลื่อนไหวเริ่มขึ้น และจะหรี่ลงเมื่อไม่ได้บันทึก (STBY)
อัตโนมัติ:
แสงวิดีโอจะเปิดโดยอัตโนมัติเมื่อมืด