ออโต้เคลียร์บริเวณ AF

ภาพนิ่ง

ตั้งค่าว่าควรแสดงพื้นที่โฟกัสตลอดเวลาหรือไม่ หรือให้หายไปโดยอัตโนมัติหลังจากโฟกัสได้แล้ว

  1. MENU (โฟกัส) → [บริเวณปรับโฟกัส][ออโต้เคลียร์บริเวณ AF] → ค่าที่ต้องการ

รายละเอียดรายการเมนู

เปิด:
พื้นที่โฟกัสหายไปโดยอัตโนมัติหลังจากโฟกัสได้แล้ว
ปิด:
แสดงพื้นที่โฟกัสตลอดเวลา