การใช้ปุ่ม Fn (ฟังก์ชั่น)

หากท่านกดปุ่ม Fn (ฟังก์ชั่น) ระหว่างการถ่ายภาพ เมนูที่มีฟังก์ชั่นที่ใช้บ่อย เช่น ระดับการบันทึกเสียงและโหมดโฟกัส จะปรากฏบนหน้าจอ (เมนูฟังก์ชั่น) ซึ่งจะช่วยให้ท่านสามารถเข้าถึงฟังก์ชั่นต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว

ตัวอย่างของเมนูฟังก์ชั่น

รายการที่แสดงจะแตกต่างกันไปตามสถานะของกล้อง

คำแนะนำ

  • ใช้ MENU (ตั้งค่า) → [กำหนดใช้งานเอง][ตั้งค่าเมนู Fn] เพื่อบันทึกฟังก์ชั่นโปรดของท่านในเมนูฟังก์ชั่น ท่านสามารถบันทึกฟังก์ชั่นสำหรับการถ่ายภาพนิ่งได้ 12 ฟังก์ชั่น และฟังก์ชั่นสำหรับถ่ายภาพเคลื่อนไหวได้อีก 12 ฟังก์ชั่น
  • เมื่อตั้งค่า [ระบบสัมผัส] เป็น [เปิด] จะไม่สามารถแตะเพื่อสั่งงานผ่านหน้าจอเมนูได้
  • เมื่อตั้งค่า [ระบบสัมผัส] เป็น [เปิด] ท่านสามารถเปิด [ตั้งค่าเมนู Fn] โดยกดไอคอนในเมนูฟังก์ชั่นค้างไว้ได้เช่นกัน
  1. กดปุ่ม Fn (ฟังก์ชั่น)

  2. กดด้านบน/ล่าง/ซ้าย/ขวา ของปุ่มควบคุม เพื่อเลือกฟังก์ชั่นที่ต้องการกำหนด

  3. หมุนปุ่มหมุนด้านหน้าเพื่อเลือกค่าที่ต้องการ แล้วกดที่ตรงกลางของปุ่มควบคุม
    • บางฟังก์ชั่นสามารถปรับละเอียดได้โดยใช้ปุ่มหมุนด้านหลัง


เมื่อต้องการปรับการตั้งค่าจากหน้าจอตั้งค่าโดยเฉพาะ

เลือกไอคอนสำหรับฟังก์ชั่นที่ต้องการ จากนั้นกดที่ตรงกลางปุ่มควบคุม หน้าจอตั้งค่าเฉพาะสำหรับฟังก์ชั่นจะปรากฏขึ้น ปรับการตั้งค่าตามคำแนะนำการใช้งาน (A)

ภาพแสดงตำแหน่งของคำแนะนำการใช้งาน