ภาพเคลื่อนไหว: โหมดรับแสง

ภาพเคลื่อนไหว

ท่านสามารถตั้งค่าโหมดระดับแสงสำหรับการถ่ายภาพเคลื่อนไหว การตั้งค่าที่ท่านเลือกจะถูกนำไปใช้เมื่อตั้งค่า [ชนิดควบคุมรับแสง] เป็น [โหมด P/A/S/M]

  1. ปุ่ม MODE (โหมด) → [ภาพเคลื่อนไหว] → กดตรงกลางปุ่มควบคุม
  2. MENU (การถ่ายภาพ) → [โหมดถ่ายภาพ][โหมดรับแสง] → ค่าที่ต้องการ
  3. กดปุ่ม REC (การบันทึก) เพื่อเริ่มการบันทึกภาพ
    • กดปุ่ม REC อีกครั้งเพื่อหยุดการบันทึก

รายละเอียดรายการเมนู

โปรแกรมอัตโนมัติ:
ให้ท่านถ่ายภาพโดยปรับระดับแสงอัตโนมัติ (ทั้งความเร็วชัตเตอร์และค่ารูรับแสง)
กำหนดค่ารูรับแสง:
ให้ท่านถ่ายภาพหลังจากปรับค่ารูรับแสงด้วยตัวเอง
กำหนดชัตเตอร์สปีด:
ให้ท่านถ่ายภาพหลังจากปรับค่าความเร็วชัตเตอร์ด้วยตัวเอง
ปรับระดับแสงเอง:
ให้ท่านถ่ายภาพหลังจากปรับค่าระดับแสง (ทั้งความเร็วชัตเตอร์และค่ารูรับแสง) ด้วยตัวเอง