คุณสมบัติการปรับแต่งของกล้อง

กล้องมีคุณสมบัติการปรับแต่งที่หลากหลาย เช่น การบันทึกฟังก์ชั่น และการตั้งค่าการถ่ายภาพให้กับคีย์กำหนดเอง ท่านสามารถรวมการตั้งค่าต่าง ๆ ที่ต้องการเพื่อปรับแต่งกล้องเพื่อการใช้งานที่ง่ายยิ่งขึ้น

สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีกำหนดการตั้งค่าและใช้งานคุณสมบัติเหล่านี้ โปรดดูหน้าสำหรับฟังก์ชั่นแต่ละอย่าง


หากต้องการกำหนดฟังก์ชั่นที่ใช้บ่อยให้กับปุ่ม ( ตั้งค่าคีย์กำหนดเอง/ ตั้งค่าคีย์กำหนดเอง/ ตั้งค่าคีย์กำหนดเอง)

ท่านสามารถเปลี่ยนฟังก์ชั่นต่าง ๆ ของปุ่มรวมถึง ปุ่มกำหนดเอง (1 ถึง 6) ตามความพอใจของท่านขอแนะนำให้ท่านกำหนดฟังก์ชั่นที่ใช้บ่อยเพื่อให้ใช้งานปุ่มได้ง่าย เพื่อให้ท่านสามารถเรียกใช้ฟังก์ชั่นที่กำหนดได้ง่าย ๆ โดยการกดปุ่มที่สอดคล้องกัน


หากต้องการบันทึกฟังก์ชั่นที่ใช้บ่อยให้กับปุ่ม Fn (เมนูฟังก์ชั่น)

หากท่านบันทึกฟังก์ชั่นที่ใช้บ่อยในโหมดการถ่ายภาพให้กับเมนูฟังก์ชั่น ท่านสามารถแสดงฟังก์ชั่นที่บันทึกบนหน้าจอได้ง่าย ๆ โดยกดปุ่ม Fn (ฟังก์ชั่น) บนหน้าจอเมนูฟังก์ชั่น ท่านสามารถเรียกใช้ฟังก์ชั่นที่ต้องการใช้โดยเลือกไอคอนต่าง ๆหากต้องการรวมฟังก์ชั่นที่ใช้บ่อยบนหน้าจอเมนู ( เมนูของฉัน)

หากท่านรวมรายการที่ใช้บ่อยจากเมนูต่างๆ เช่น เมนูการถ่ายภาพและเมนูเครือข่าย ไว้บนหน้าจอ “เมนูของฉัน” ท่านจะสามารถเข้าถึงรายการเมนูที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว


หากต้องการกำหนดฟังก์ชั่นที่ต่างกันให้กับปุ่มหมุนและสลับฟังก์ชั่นของปุ่มหมุน ( การตั้งค่าปุ่มหมุนฉัน)

ท่านสามารถกำหนดฟังก์ชั่นที่ต้องการให้กับปุ่มหมุนด้านหน้า/ด้านหลัง และปุ่มควบคุม และบันทึกการตั้งค่าได้สูงสุดสามการตั้งค่าให้กับกล้องเป็นการตั้งค่า “ปุ่มหมุนของฉัน 1 - 3”

เช่น: หน้าจอ [การตั้งค่าปุ่มหมุนฉัน] สำหรับรุ่นที่มีปุ่มหมุนด้านหน้า/ด้านหลัง


หากต้องการเปลี่ยนการตั้งค่าการถ่ายภาพอย่างรวดเร็วตามบรรยากาศ ( บันทึกตั้งค่ากล้อง)

* ท่านไม่สามารถบันทึกการตั้งค่าคีย์กำหนดเองได้


หากต้องการบันทึกการตั้งค่ากล้องที่กำหนดไปยังการ์ดหน่วยความจำ (จัดเก็บ/โหลดการตั้งค่า)

ท่านสามารถบันทึกการตั้งค่ากล้อง* ไปยังการ์ดหน่วยความจำโดยใช้ [จัดเก็บ/โหลดการตั้งค่า] ฟังก์ชั่นนี้จะมีประโยชน์เมื่อท่านต้องการสำรองข้อมูลการตั้งค่า หรือนำเข้าการตั้งค่าให้กับกล้องอื่นในรุ่นเดียวกัน เป็นต้น

* การตั้งค่าบางส่วนจะไม่สามารถบันทึกลงในการ์ดหน่วยความจำได้