การบันทึกเสียงโดยใช้อะแดปเตอร์ XLR ของด้ามจับ (ที่ให้มาด้วย)

ด้ามจับ (ที่ให้มาด้วย) มาพร้อมอะแดปเตอร์ XLR การติดด้ามจับจะทำให้ท่านสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์เสียงภายนอกจำนวนมากเพื่อบันทึกเสียงได้

กล้องสามารถทำงานร่วมกับอินเตอร์เฟสเสียงดิจิทัลของแท่นเสียบ Multi Interface ซึ่งช่วยให้กล้องและอะแดปเตอร์ XLR สามารถสื่อสารกันได้ผ่านสัญญาณดิจิทัลและสามารถบันทึกเสียงได้โดยมีเสียงรบกวนน้อยที่สุด

การสลับสัญญาณเสียงเข้าไปยังด้ามจับ

การสลับสัญญาณเสียงเข้าจากไมโครโฟนในตัวกล้องไปยังด้ามจับจะช่วยให้ท่านสามารถบันทึกด้วยไมโครโฟนที่เชื่อมต่อกับด้ามจับได้

 1. เลื่อนสวิตช์ HANDLE AUDIO ไปที่ ON
  • ไมโครโฟนในตัวกล้องจะเปิดใช้งานเมื่อเลื่อนสวิตช์ HANDLE AUDIO ไปที่ OFF


การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เสียงภายนอก

ท่านสามารถใช้ไมโครโฟน (แยกจำหน่าย) หรืออุปกรณ์เสียงภายนอก เช่น ออดิโอมิกเซอร์ เพื่อบันทึกเสียงได้

 1. เชื่อมต่ออุปกรณ์ที่ท่านต้องการเข้ากับขั้วต่อ INPUT1, INPUT2 หรือ INPUT3
  • เมื่อใช้ขั้วต่อ INPUT1 หรือ INPUT2 อย่างใดอย่างหนึ่ง ให้เชื่อมต่ออุปกรณ์เข้ากับขั้วต่อ INPUT1
  • เมื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์เข้ากับขั้วต่อ INPUT3 ให้ไปต่อที่ขั้นตอนที่ 3
 2. เลือกแหล่งเสียงที่จะรับสัญญาณ
  • ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับขั้วต่อ INPUT1 หรือ INPUT2 ให้เลื่อนสวิตช์ INPUT1 (LINE/MIC/MIC+48V) หรือ INPUT2 (LINE/MIC/MIC+48V) ดังนี้
   • LINE (ระดับสัญญาณเข้ามาตรฐาน +4 dBu (0 dBu = 0.775 Vrms)): สำหรับอุปกรณ์เสียงภายนอก (เช่น ออดิโอมิกเซอร์)
   • MIC: สำหรับไมโครโฟนแบบไดนามิกหรือไมโครโฟนที่มีแบตเตอรี่ในตัว
   • MIC+48V: สำหรับไมโครโฟนที่รองรับไฟเลี้ยง +48V (ไฟเลี้ยงแบบ Phantom)
 3. ใช้สวิตช์ INPUT SELECT เลือกสัญญาณเสียงเข้าสำหรับบันทึกเสียงไปยังช่องสัญญาณของกล้อง
  • เลือกขั้วต่อสัญญาณเสียงเข้าที่อะแดปเตอร์ XLR (INPUT1, INPUT2 หรือ INPUT3) ซึ่งจะบันทึกเสียงผ่านไปยังช่องสัญญาณของกล้อง
 4. เมื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์เข้ากับขั้วต่อ INPUT1 หรือ INPUT2 ให้ตั้งค่าระดับสัญญาณเข้ามาตรฐานของไมโครโฟน
  • เมื่อเลื่อนสวิตช์ INPUT1 (LINE/MIC/MIC+48V) หรือ INPUT2 (LINE/MIC/MIC+48V) ไปที่ “MIC” หรือ “MIC+48V” อย่างใดอย่างหนึ่ง ท่านสามารถตั้งค่าระดับสัญญาณเข้ามาตรฐานโดยใช้สวิตช์ ATT (INPUT1) หรือ ATT (INPUT2) เลือกระดับที่เหมาะสมกับความไวของไมโครโฟนที่เชื่อมต่อหรือระดับเสียงของสัญญาณเสียงเข้า
   • 0dB: ระดับสัญญาณเข้ามาตรฐานที่ -60 dBu
    ค่านี้เหมาะกับการบันทึกด้วยไมโครโฟนความไวต่ำขณะที่ขยายเสียงด้วย
   • 10dB: ระดับสัญญาณเข้ามาตรฐานที่ -50 dBu
    ค่านี้เป็นค่าแนะนำสำหรับระดับสัญญาณเข้าของไมโครโฟนทั่วไป
   • 20dB: ระดับสัญญาณเข้ามาตรฐานที่ -40 dBu
    ค่านี้เหมาะสำหรับการบันทึกด้วยไมโครโฟนความไวสูงขณะที่รักษาระดับเสียงให้เบา
 5. ปรับระดับเสียงที่บันทึก


ลดเสียงรบกวนด้วยฟังก์ชันตัดความถี่ต่ำ

ลดเสียงรบกวนที่ไม่พึงประสงค์ เช่น เสียงลม เสียงเครื่องปรับอากาศ และเสียงการสั่นสะเทือน โดยการลดองค์ประกอบความถี่ต่ำของสัญญาณเสียงเข้าจากขั้วต่อ INPUT1 หรือ INPUT2

 1. เปลี่ยนการตั้งค่าสวิตช์ LOW CUT (INPUT1) หรือ LOW CUT (INPUT2)
  • เลือก “300Hz” หรือ “100Hz” ขึ้นอยู่กับเสียงรบกวนที่ต้องการลด


การปรับระดับเสียงที่บันทึก

ท่านสามารถปรับระดับเสียงที่บันทึกของสัญญาณเสียงเข้าจากขั้วต่อ INPUT1, INPUT2 หรือ INPUT3 ได้

 1. เลื่อนสวิตช์ AUTO/MAN(/LINK) สำหรับขั้วต่อสัญญาณเสียงเข้า (INPUT1/INPUT2/INPUT3) ไปที่ “MAN”
 2. หมุนปุ่มหมุน AUDIO LEVEL เพื่อปรับเสียงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเสียงอยู่ในระดับที่เหมาะสมโดยการสังเกตระดับเสียงที่บันทึกด้วยหูฟังที่เชื่อมต่ออยู่หรือมิเตอร์ระดับเสียงที่กล้อง

คำแนะนำ

 • หากต้องการปรับระดับเสียงที่บันทึกโดยอัตโนมัติ ให้เลื่อนสวิตช์ AUTO/MAN(/LINK) ไปที่ “AUTO” หากสัญญาณเสียงเข้าดัง ระดับเสียงที่บันทึกจะลดลงโดยอัตโนมัติเพื่อไม่ให้เสียงแตก
 • หากต้องการซิงค์การปรับระดับเสียงที่บันทึกของสัญญาณเสียงเข้าจากขั้วต่อ INPUT2 กับ INPUT1 โดยอัตโนมัติ ให้เลื่อนสวิตช์ AUTO/MAN/LINK (INPUT2) ไปที่ “LINK” การซิงค์นี้มีประโยชน์สำหรับการรับเสียงผ่านขั้วต่อ INPUT1 และ INPUT2 และการบันทึกเสียงแบบสเตอริโอ การเลื่อนสวิตช์ AUTO/MAN (INPUT1) ไปที่ “MAN” และเลื่อนสวิตช์ AUTO/MAN/LINK (INPUT2) ไปที่ “LINK” จะเป็นการปิดใช้งานปุ่มหมุน AUDIO LEVEL สำหรับขั้วต่อ INPUT2 ซึ่งช่วยให้คุณสามารถปรับระดับเสียงที่บันทึกของสัญญาณเสียงเข้าจากทั้งขั้วต่อ INPUT1 และ INPUT2 ได้พร้อมกันด้วยปุ่มหมุน AUDIO LEVEL สำหรับขั้วต่อ INPUT1


การเลือกสัญญาณเสียงเข้าสำหรับการบันทึกเสียงไปยังช่องสัญญาณของกล้อง

ใช้สวิตช์ INPUT SELECT เลือกขั้วต่อสัญญาณเสียงเข้าของอะแดปเตอร์ XLR (INPUT1, INPUT2 หรือ INPUT3) ซึ่งจะบันทึกเสียงผ่านไปยังช่องสัญญาณของกล้อง


เมื่อมีเพียงขั้วต่อ INPUT1 ที่เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอก:

เลื่อนสวิตช์ไปที่ “IN1” สัญญาณเสียงเข้าจากขั้วต่อ INPUT1 จะได้รับการบันทึกไปยังทั้งช่องสัญญาณCH1 และ CH2 ของกล้อง

ขั้วต่อสัญญาณเสียงเข้า ช่องสัญญาณที่บันทึก
INPUT1 CH1 และ CH2


เมื่อทั้งขั้วต่อ INPUT1 และ INPUT2 เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอก:

เลื่อนสวิตช์ไปที่ “IN1·IN2” สัญญาณเสียงเข้าจากขั้วต่อ INPUT1 จะได้รับการบันทึกไปยังช่องสัญญาณ CH1 ของกล้อง ขณะที่สัญญาณเสียงเข้าจากขั้วต่อ INPUT2 จะได้รับการบันทึกไปยังช่องสัญญาณ CH2

ขั้วต่อสัญญาณเสียงเข้า ช่องสัญญาณที่บันทึก
INPUT1 CH1
INPUT2 CH2

คำแนะนำ

 • เมื่อใช้ไมโครโฟนสเตอริโอกับปลั๊ก XLR (3 ขา ตัวเมีย) สองอัน ให้เชื่อมปลั๊กช่องสัญญาณซ้ายเข้ากับขั้วต่อ INPUT1 และช่องสัญญาณขวาเข้ากับขั้วต่อ INPUT2 จากนั้นเลื่อนสวิตช์ INPUT SELECT ไปที่ “IN1·IN2”
  นอกจากนี้ การเลื่อนสวิตช์ AUTO/MAN/LINK (INPUT2) ไปที่ “LINK” ยังมีประโยชน์ระหว่างการบันทึกแบบสเตอริโอ เนื่องจากท่านจะสามารถปรับระดับเสียงที่บันทึกสำหรับสัญญาณเสียงเข้าจากขั้วต่อ INPUT1 และ INPUT2 ได้พร้อมกัน


เมื่อขั้วต่อ INPUT3 เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอก:

เลื่อนสวิตช์ไปที่ “IN3” เสียงสเตอริโอจะได้รับผ่านขั้วต่อ INPUT3 และเสียงช่องสัญญาณซ้ายจะได้รับการบันทึกไปยังช่องสัญญาณ CH1 ในกล้อง ในขณะที่เสียงช่องสัญญาณขวาจะได้รับการบันทึกไปยังช่องสัญญาณ CH2

ขั้วต่อสัญญาณเสียงเข้า ช่องสัญญาณที่บันทึก
INPUT3 (L) CH1
INPUT3 (R) CH2


เมื่อขั้วต่อ INPUT1, INPUT2 และ INPUT3 เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอกสำหรับการบันทึกไปยัง 4 ช่องสัญญาณพร้อมกัน

หากต้องการบันทึกสัญญาณเสียงเข้าจากขั้วต่อ INPUT1 ไปยังช่องสัญญาณ CH1 สัญญาณเสียงเข้าจากขั้วต่อ INPUT2 ไปยังช่องสัญญาณ CH2 และสัญญาณเสียงเข้าจากขั้วต่อ INPUT3 ไปยังช่องสัญญาณ CH3 และ CH4 ของกล้อง ให้เลื่อนสวิตช์ไปที่ “IN1·IN2”

ขั้วต่อสัญญาณเสียงเข้า ช่องสัญญาณที่บันทึก
INPUT1 CH1
INPUT2 CH2
INPUT3 (L) CH3
INPUT3 (R) CH4


หากต้องการบันทึกสัญญาณเสียงเข้าจากขั้วต่อ INPUT3 ไปยังช่องสัญญาณCH1 และ CH2 สัญญาณเสียงเข้าจากขั้วต่อ INPUT1 ไปยังช่องสัญญาณCH3 และสัญญาณเสียงเข้าจากขั้วต่อ INPUT2 ไปยังช่องสัญญาณ CH4 ของกล้อง ให้เลื่อนสวิตช์ไปที่ “IN3”

ขั้วต่อสัญญาณเสียงเข้า ช่องสัญญาณที่บันทึก
INPUT1 CH3
INPUT2 CH4
INPUT3 (L) CH1
INPUT3 (R) CH2

หมายเหตุ

 • หากมีฝุ่นหรือละอองน้ำบนพื้นผิวของไมโครโฟน อาจไม่สามารถบันทึกเสียงได้สำเร็จ อย่าลืมทำความสะอาดพื้นผิวไมโครโฟนก่อนการใช้ด้ามจับ
 • ขณะอยู่ระหว่างบันทึก อาจมีการบันทึกเสียงการทำงานและการจับถือกล้องหรือเลนส์ การสัมผัสด้ามจับขณะอยู่ระหว่างบันทึกจะทำให้เกิดเสียงรบกวนในการบันทึก
 • หากไมโครโฟนบนด้ามจับอยู่ใกล้กับลำโพง อาจทำให้เกิดเสียงป้อนกลับ ในกรณีนี้ ให้ย้ายด้ามจับออกห่างจากลำโพงเพื่อให้มีระยะระหว่างไมโครโฟนกับลำโพงมากที่สุด หรือลดระดับเสียงของลำโพงลง
 • เมื่อเชื่อมต่อสายไมโคร USB เข้ากับด้ามจับ การใช้อะแดปเตอร์ XLR อาจส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงาน
 • การใช้อะแดปเตอร์ XLR ใกล้กับหอวิทยุอาจทำให้เกิดเสียงรบกวนในการบันทึก ก่อนจะใช้กล้องถ่ายภาพ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีหอวิทยุในบริเวณใกล้เคียง
 • แม้เมื่อเลื่อนสวิตช์ HANDLE AUDIO ไปที่ ON จะไม่สามารถบันทึกเสียงจากอะแดปเตอร์ XLR ในขณะที่เชื่อมต่อไมโครโฟนภายนอกเข้ากับกล้อง
 • ท่านไม่สามารถปรับระดับเสียงบันทึกสำหรับอุปกรณ์เสียงภายนอกที่เชื่อมต่อกับอะแดปเตอร์ XLR ได้
 • ขณะอยู่ระหว่างบันทึก ห้ามเปลี่ยนการตั้งค่าสวิตช์ INPUT1 หรือ INPUT2
 • ก่อนจะเชื่อมต่อ/ตัดการเชื่อมต่อไมโครโฟนภายนอกหรืออุปกรณ์กับ/จากขั้วต่อ INPUT1 หรือ INPUT2 อย่าลืมเลื่อนสวิตช์ INPUT1 (LINE/MIC/MIC+48V) หรือ INPUT2 (LINE/MIC/MIC+48V) ไปที่ตำแหน่งอื่นที่ไม่ใช่ “MIC+48V” การเสียบ/ถอดสายเข้า/ออกจากไมโครโฟนหรืออุปกรณ์ภายนอกขณะเลื่อนสวิตช์ไปที่ “MIC+48V” อาจก่อให้เกิดเสียงดังหรือทำให้อุปกรณ์ทำงานผิดปกติได้
 • ก่อนจะเสียบ/ถอดไมโครโฟน (แยกจำหน่าย) เข้า/ออกจากอะแดปเตอร์ อย่าลืมเลื่อนสวิตช์ INPUT1 (LINE/MIC/MIC+48V) ไปที่ตำแหน่งอื่นที่ไม่ใช่ “MIC+48V” ขณะเลื่อนสวิตช์ไปที่ “MIC+48V” การเสียบ/ถอดสายเข้า/ออกจากไมโครโฟนอาจก่อให้เกิดเสียงดังหรือทำให้ไมโครโฟนทำงานผิดปกติได้
 • หากมีเสียงที่ได้ยินอย่างชัดเจนจากขั้วต่อที่ไม่ได้เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ใดๆ ให้เลื่อนสวิตช์ INPUT1 (LINE/MIC/MIC+48V) หรือ INPUT2 (LINE/MIC/MIC+48V) ไปที่ “LINE”
 • เมื่อเลื่อนสวิตช์ INPUT1 (LINE/MIC/MIC+48V) หรือ INPUT2 (LINE/MIC/MIC+48V) ไปที่ “LINE” ระดับสัญญาณเข้ามาตรฐานจะถูกล็อคเป็น +4 dBu ระดับสัญญาณเข้ามาตรฐานจะไม่เปลี่ยนแปลงตามการตั้งค่าสวิตช์ ATT