การเปิดดูภาพบนหน้าจอดัชนีภาพ (ดัชนีภาพ)

ท่านสามารถเปิดดูภาพหลายภาพได้พร้อมกันในโหมดดูภาพ

  1. เลื่อนก้านปรับ W/T (ซูม) ไปทางด้าน W ขณะที่กำลังแสดงภาพอยู่
  2. เลือกภาพโดยกดที่ด้านบน/ล่าง/ขวา/ซ้ายของปุ่มควบคุม หรือหมุนปุ่มควบคุม

หากต้องการเปลี่ยนจำนวนของภาพที่แสดง

MENU(เล่น) → [ตัวเลือกการเล่น][ดัชนีภาพ] → ค่าที่ต้องการ

รายละเอียดรายการเมนู

9 ภาพ/25 ภาพ


หากต้องการกลับไปยังการแสดงภาพเดียว

เลือกภาพที่ต้องการแล้วกดที่ตรงกลางปุ่มควบคุม

การแสดงภาพที่ต้องการอย่างรวดเร็ว

เลือกแถบทางด้านซ้ายของหน้าจอดัชนีภาพ โดยใช้ปุ่มควบคุม จากนั้นกดที่ด้านบน/ล่างของปุ่มควบคุม ขณะที่กำลังเลือกแถบ ท่านสามารถเปิดหน้าจอแสดงปฏิทินหรือหน้าจอเลือกโฟลเดอร์ได้โดยกดที่ตรงกลาง นอกจากนี้ยังสามารถสลับโหมดดูภาพได้โดยเลือกไอคอน