รีเซ็ต SSID/รหัสลับ

เมื่อเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนหรือสร้างการเชื่อมต่อ Wi-Fi Direct กับคอมพิวเตอร์ ผลิตภัณฑ์นี้จะใช้ข้อมูลการเชื่อมต่อร่วมกับอุปกรณ์ที่ได้รับสิทธิ์ในการเชื่อมต่อ ถ้าต้องการเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ได้รับอนุญาตให้เชื่อมต่อ ให้รีเซ็ตข้อมูลการเชื่อมต่อ

  1. MENU(เครือข่าย) → [Wi-Fi][รีเซ็ต SSID/รหัสลับ][ตกลง]

หมายเหตุ

  • หากท่านเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์นี้กับสมาร์ทโฟนหลังจากรีเซ็ตข้อมูลการเชื่อมต่อแล้ว ท่านต้องตั้งค่าให้กับสมาร์ทโฟนอีกครั้ง
  • หากท่านเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์นี้กับคอมพิวเตอร์ด้วย Wi-Fi Direct หลังจากรีเซ็ตข้อมูลการเชื่อมต่อแล้ว ท่านต้องกำหนดการตั้งค่าของคอมพิวเตอร์ใหม่