การ์ดหน่วยความจำที่สามารถใช้ได้

กล้องนี้รองรับการ์ดหน่วยความจำ CFexpress Type A และการ์ดหน่วยความจำ SD (รองรับ UHS-I และ UHS-II)
เมื่อใช้การ์ดหน่วยความจำ microSD กับกล้องนี้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ใช้ตัวแปลงที่เหมาะสมแล้ว

สำหรับการถ่ายภาพนิ่ง

สามารถใช้การ์ดหน่วยความจำต่อไปนี้ได้

 • การ์ดหน่วยความจำ CFexpress Type A
 • การ์ดหน่วยความจำ SD/SDHC/SDXC

สำหรับการบันทึกภาพเคลื่อนไหว

รูปแบบในการบันทึกภาพเคลื่อนไหวและการ์ดหน่วยความจำที่รองรับมีดังนี้

รูปแบบไฟล์ อัตราบิตสูงสุดที่บันทึกได้ การ์ดหน่วยความจำที่รองรับ
XAVC HS 4K 280Mbps
 • การ์ดหน่วยความจำ CFexpress Type A (VPG200 ขึ้นไป)
 • SDXC V60 ขึ้นไป
XAVC S 4K 280Mbps
 • การ์ดหน่วยความจำ CFexpress Type A (VPG200 ขึ้นไป)
 • SDXC V60 ขึ้นไป
XAVC S HD 100Mbps
 • การ์ดหน่วยความจำ CFexpress Type A
 • การ์ด SDHC/SDXC (U3 ขึ้นไป)
XAVC S-I 4K 600Mbps
 • การ์ดหน่วยความจำ CFexpress Type A (VPG200 ขึ้นไป)
 • SDXC V90 ขึ้นไป
XAVC S-I HD 222Mbps
 • การ์ดหน่วยความจำ CFexpress Type A (VPG200 ขึ้นไป)
 • SDXC V90 ขึ้นไป


สำหรับการถ่ายสโลว์และควิกโมชั่น

รูปแบบไฟล์และการ์ดหน่วยความจำที่รองรับมีดังนี้

ในการบันทึกสโลว์โมชั่น อัตราบิตในการบันทึกจะสูงกว่าปกติ ท่านอาจจำเป็นต้องใช้การ์ดหน่วยความจำที่สามารถบันทึกข้อมูลด้วยความเร็วสูงขึ้น

รูปแบบไฟล์ อัตราบิตสูงสุดที่บันทึกได้ การ์ดหน่วยความจำที่รองรับ
XAVC HS 4K 500Mbps
 • การ์ดหน่วยความจำ CFexpress Type A (VPG200 ขึ้นไป)
 • SDXC V60 ขึ้นไป*1
XAVC S 4K 560Mbps
 • การ์ดหน่วยความจำ CFexpress Type A (VPG200 ขึ้นไป)
 • SDXC V60 ขึ้นไป*1
XAVC S HD 500Mbps
 • การ์ดหน่วยความจำ CFexpress Type A (VPG200 ขึ้นไป)
 • SDXC V60 ขึ้นไป*2
XAVC S-I 4K 1200Mbps
 • การ์ดหน่วยความจำ CFexpress Type A (VPG200 ขึ้นไป)
 • SDXC V90 ขึ้นไป*3
XAVC S-I HD 890Mbps
 • การ์ดหน่วยความจำ CFexpress Type A (VPG200 ขึ้นไป)
 • SDXC V90 ขึ้นไป*4

*1 เมื่อตั้งค่า [อัตราเฟรม] ไว้ที่ [120fps]/[100fps] ท่านอาจต้องใช้การ์ดหน่วยความจำ SDXC V90

*2 เมื่อตั้งค่า [อัตราเฟรม] ไว้ที่ [240fps]/[200fps] ท่านอาจต้องใช้การ์ดหน่วยความจำ SDXC V90

*3 สำหรับการบันทึกภาพสโลว์โมชั่น ต้องใช้การ์ดหน่วยความจำ CFexpress Type A (VPG200 ขึ้นไป)

*4 เมื่อตั้งค่า [อัตราเฟรม] ไว้ที่ [240fps]/[200fps] ต้องใช้การ์ดหน่วยความจำ CFexpress Type A (VPG200 ขึ้นไป)

คำแนะนำ

 • เมื่ออัตราบิตในการบันทึกคือ 200 Mbps ท่านสามารถบันทึกโดยใช้การ์ด SDXC (U3/V30) ได้เช่นกัน

หมายเหตุ

 • เมื่อถ่ายภาพเคลื่อนไหวพร็อกซี่ อาจจำเป็นต้องใช้การ์ดหน่วยความจำที่มีความเร็วสูงขึ้น
 • ไม่สามารถใช้การ์ดหน่วยความจำ CFexpress Type B ได้
 • เมื่อใช้การ์ดหน่วยความจำ SDHC ในการบันทึกภาพเคลื่อนไหว XAVC S เป็นเวลานานๆ กล้องจะแบ่งภาพเคลื่อนไหวที่บันทึกออกเป็นไฟล์ขนาด 4 GB
 • เมื่อบันทึกภาพเคลื่อนไหวลงในการ์ดหน่วยความจำทั้งช่องเสียบ 1 และช่องเสียบ 2 โดยใช้การตั้งค่ากล้องต่อไปนี้ ให้ใส่การ์ดหน่วยความจำสองชุดที่มีระบบไฟล์เดียวกัน เมื่อใช้ระบบไฟล์ exFAT ร่วมกับระบบไฟล์ FAT32 จะไม่สามารถบันทึกภาพเคลื่อนไหวพร้อมกันได้
  การ์ดหน่วยความจำ ระบบไฟล์
  การ์ดหน่วยความจำ CFexpress Type A และการ์ดหน่วยความจำ SDXC exFAT
  การ์ดหน่วยความจำ SDHC FAT32
 • ชาร์จแบตเตอรี่ให้เพียงพอก่อนที่จะพยายามกู้ไฟล์ฐานข้อมูลบนการ์ดหน่วยความจำ