พิกเซลแมปปิ้งอัตโนมัติ

กำหนดว่าจะปรับเซ็นเซอร์ภาพให้เหมาะสม (การแมปพิกเซล) โดยอัตโนมัติหรือไม่ โดยปกติแล้วควรกำหนดฟังก์ชั่นนี้เป็น [เปิด]

  1. MENU (ตั้งค่า) → [ตัวเลือกการตั้งค่า][พิกเซลแมปปิ้งอัตโนมัติ] → ค่าที่ต้องการ

รายละเอียดรายการเมนู

เปิด:
ทำการแมปพิกเซลโดยอัตโนมัติอย่างสม่ำเสมอ เมื่อท่านปิดกล้อง
เสียงชัตเตอร์จะดังขึ้นในระหว่างขั้นตอนดังกล่าว
ปิด:
ไม่ทำการแมปพิกเซลโดยอัตโนมัติ

คำแนะนำ

  • ถ้าตั้งค่า [พิกเซลแมปปิ้งอัตโนมัติ] เป็น [ปิด] ควรทำ [พิกเซลแมปปิ้ง] เป็นประจำ ขอแนะนำให้ทำขั้นตอนดังกล่าวหนึ่งครั้งทุกสามวัน

หมายเหตุ

  • ถ้าไม่ได้ทำ [พิกเซลแมปปิ้ง] เป็นประจำ อาจเกิดจุดสว่างขึ้นในภาพที่บันทึก